Använd din och gruppens hela potential

Öka kreativitet genom metoden ”Lärande genom framgång”

  

Kaleidoskop inbjuder till en workshop den 15 oktober 2016

 

Metoden är unik och bygger på att alla kan dra nytta av varandras framgångar. Att sätta framgången i fokus för lärande är ett kraftfullt verktyg som frigör lusten och utvecklar individer och organisationer.

 

Vi utgår ifrån Jona Rosenfelts modell ”Learning from Success”. Utmaningen är att först se vår egen framgång – det där som vi ”bara gör” och lyckas med. Andra utmaningen är att dela med sig utan att trassla in sig förklaringar, försvar och förminskningar. Var och en förväntas dela med sig utifrån den erfarenhet vi har med oss av det som vi lyckats med i stort och smått.

 

Den ömsesidiga processen av att dela med sig och få skapar lust och kreativitet för att våga pröva nya arbetssätt och idéer i den egna organisationen. Där framgångsfaktorerna är

  • att kunna erkänna för dig själv och för andra de handlingar som har varit betydelsefulla för dig i ditt uppdrag
  • att fokusera på ömsesidighet och intresse för att lära och förstå

 

Under workshopen arbetar vi med tre moment:

  • Förståelse för den grundläggande teorin och de utmaningar man ställs inför
  • Vi prövar metoden och ser hur vi påverkas av metoden som individer och system
  • Metodens användbarhet på din arbetsplats

 

 

Max deltagarantal: 24

 

Tid: 15 oktober 2016 kl. 9:30- 17:00. Senaste anmälan den 7 oktober 2016

Plats: Västerlånggatan 60, Stockholm

 

Kostnad: 1 000 kr inkl. moms. Bg 675-8858

I priset ingår en lättare lunchbuffé, ett glas vin eller alkoholfri dryck.

 

 

Språk: Svenska och Engelska

 

För information: David Benelbaz           Tel: 070 4418430 david.benelbaz@telia.com

Marika Brandt Brune     Tel: 070 7271160 brandtbrune.marika@gmail.com

 

 

 

.Välkomna!

 

Önskar Styrelsen för Kaleidoskop

 

David Benelbaz

Marika Brandt Brune

Josef Frischer

Jarl Råstrand

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras Obligatoriska fält är märkta med *