Vad åstadkommer du med en medarbetarundersökning?

 

I organisationer görs många medarbetareundersökningar, de åligger arbetsgivaren. Många väljer datoriserade enkäter, lätta att distribuera och snabba resultat.  Vad säger dessa resultat egentligen och gör det med medarbetare och organisationen? Tänk om det

 

  • Skapar ett glapp mellan medarbetare  och chefer ?

  • Förstärker osunda maktrelationer?

  • Skapar en destruktiv dynamik?

  • Gör att medarbetares upplevelser reduceras och förenklas?

  • Mäter något annat än de vi avser att mäta?

 

Min arbetshypotes är att många uppfattar resultaten som en sanning, chefer ser det som en bedömning av sig själva och organisationen börjar styra utifrån resultatet. Jag har mött chefer som gör ett fantastiskt jobb – men får sämre värden. Kanske för att de sagt nej eller orkat stå kvar vid vissa viktiga frågor. Och chefer som får lyssande bedömningar och som tappat bort sitt uppdrag och blivit ”ett” med sin arbetsgrupp.

 

Blir medarbetarundersökningen oreflekterat ett styrinstrument är vi illa ute. Frågan är vad är det vi vill med dessa undersökningar? Klara av dem och sätta bock i kanten för avklarad arbetsuppgift? eller verkligen försöka förstå dynamiken för att skapa goda förutsättningar för medarbetare och organisation att utvecklas?

 

Det finns andra lösningar där man tar med medarbetarna från början i processen, skapar en större delaktighet, ansvar och engagemang.

Kartläggningar

 

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras Obligatoriska fält är märkta med *