Lös ditt dilemma – ta tjuren vid hornen

Tappar du kraft?

 • Ägnar du för mycket tid åt att försöka lösa  knepiga dilemman på jobbet?           
 • Behöver du mer tid till att arbeta strategisk?
 • Är du trött på akututryckningar och temporära lösningar?

Vad har du att vinna?

 • Du blir snabbare på lösa dilemman
 • Du vinner tid, kraft och energi
 • Du ökar din förmåga att läsa av underliggande faktorer
 • Du undviker att leta syndabockar och dela ut skuld och skam
 • Du utvecklar teamet och organisationen
 • Du blir mer genuin och närvarande
 • Skapar  förutsättning för utveckling

Vet du om att:

 • Dilemman i en  organisation har ofta samma grundorsak. Det gör att du kan lösa flera på en och samma gång.
 • Det systemiska perspektivet – ger dig  de verktyg du behöver för att  påverka kulturen i din organisation.

Varför webbaserat kursmaterial?

 • Effektiv inlärning
 • Varierat undervisningsmaterial, filmer, text och övningsuppgifter
 • Du kan arbeta när det passar dig
 • När vi träffas fokuserar vi på att lösa era dilemman

Program:

Vi arbetat konkret  med deltagarnas egna dilemman. Metoden gör att du kan  lösa organisatoriska dilemman. Det är ingen  ”quickfix” utan på djupet, med hållbara lösningar. Metoden kan du använda i flera sammanhang. Du lär dig läsa av och förstå den dynamik och kultur som  finns i arbets-  grupper och i större system.

Metoden bygger på dynamisk systemteori. Där vi  tillsammans undersöker dilemmat utifrån roller, dynamik,  system och  kultur.
Programmet är unikt då deltagarna har tillgång till webbmaterialet under ett års tid. En fördjupningskurs planeras att genomföras i Sauve, Frankrike. Då tar vi nästa kliv inom det systemiska förhållningssättet och själva byter kontext.
Program kommer senare.

Tid och plats:

Plats:  LUMA, Lumaparksvägen 7, Hammarby.   Stockholm.
Tid: Vi träffas under  följande 5 förmiddagsträffar.
Den 14 jan 09.00 – 12.00
Den 21 jan 09.00 – 12.00
Den 29 jan 09.00 – 12.00
Den 12 feb 09.00 – 12.00
Den 21 feb.09.00 – 12.00

Kursledare:

Marika är Leg psykolog /  psykoterapeut,
Organisations och gruppanalytiker, samt  specialist i organisationspsykologi.

Hon har arbetat som organisationspsykolog under 30 års tid och hjälp många företag att hantera svåra organisatoriska dilemman. Hon har skapat ett flertal systemiska ledarprogram och utvecklingsprogram.

Kontakta Marika Brandt Brune för mer
information. tel 070 727 11 60
Mbb consulting:   www.mbbc.se
mailadress:  mbb.utveckling@gmail.com

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras Obligatoriska fält är märkta med *