Utmaningar

 

I en organisation finns många situationer du kan behöva ta tag i. Det kan handla om att en medarbetare sitter och skickar ett sms under ett möte. Det handlar inte bara om att få personen att sluta skicka sms utan förstå vad det är som gör att denne inte engagerar sig i arbetet. Sådan incidenter kan dölja systemmönster som hindrar systemet att utvecklas.

Att arbeta tillsammans kring att förstå vad som händer bakom dessa situationer kan vara en av de största utvecklingspotentialerna som finns i en organisation.