Destruktiv konkurrens inom gruppen?

 

Finns det destruktiv konkurrens inom din grupp, vet du hur mycket energi det tar både av dig och de andra medlemmarna i gruppen. Orsaken kan vara flera, oklara strukturer, otydliga roller, informella processer, starka egna behov hos medarbetare etc. Det kan också vara att ni befinner i en tuff utvecklingsfas där ni prövar varandra och utmanar ledare. Oavsett förhindrar det gruppen att arbete med sin arbetsuppgift. Man bevakar varandra istället för att samverka.

Tänk dig en säljare som har kommit på ett mycket bra försäljningsknep. Han behåller det för sig själv – då han lyckas bättre än de andra säljarna och får en högre provision. Det bästa för hela företaget vore att han delade med sig av sitt knep – så att hela gruppen och företaget skulle kunde sälja mer. Ogenomtänkta bonussystem tenderar också att skapa en dynamik som inte gynnar helheten. Tänk om bonusen istället för att vara individbaserad skulle kunna vara baserad arbetsgruppen istället.

 

Förslag på hur man kan komma ur denna dynamik

Här behöver analysera vad det är som sker i gruppen. Handlar det om ett destruktivt beteende eller befinner ni er i en konfliktladdad utvecklingsfas? Frågan är hur du som medarbetare eller ledare kan hjälpa gruppen vidare och istället bygga ett mer konstruktivt samarbetsklimat? Oavsett, behöver ni försöka fånga och sätt ord på vad som sker i dynamiken. Några central frågor kan vara:

  • Vad känner du när du går in i gruppen?
  • Hur kommunicerar ni med varandra?
  • Vem konkurrerar med vem och om vad?
  • Vad finns det för kraftfält i gruppen?
  • Vilka antaganden gör ni om varandra?

Sätt ut ett möte på ett par timmar och beskriv hur du upplever situationen. Det är en bra start. Försök att få i gång dialogen och håll hårt i styrpinnen. Se till att ni behandlar ett ämne åt gången.Befinner er i andra utvecklingsfasen (konflikt/rollsökning) Då är ni  mitt uppe i en utvecklingsprocess. Det är tungt att hantera strider, markeringar och ifrågasättanden. Dynamiken kan handla om gammal historisk konkurrens som ageras ut i nuet. Fundera i så fall över vilken funktion denna konkurrens fyller idag?

  • Enas om att en tid då ni samlas och arbetar med det som händer med er.
  • Du som ledare behöver hjälpa gruppmedlemmarna att vara så tydliga i sin kommunikation som möjligt. Hjälp till att hantera antagande, fantasier och gissningar genom att fråga efter fakta och iakttagelser utan tolkningar.
  • Se till att ni inte hamnar i argumentation kring olika positioner. Fördjupa ett ämne åt gången. Introducera gärna subgrouping.
  • Hjälp gruppdeltagarna att ställa frågor till varandra istället för att påstå saker om varandra om det som sker.
  • Håll ut. Det är en jobbig fas men när man rett ut ifrågasättanden och testat varandra – är man beredd att fokusera på uppgiften.

 

Vad vi kan hjälpa till med

Lyckas ni inte bryta konkurrensen, ta hjälp utifrån. Vi kan kartlägga gruppen och ta reda på var ni befinner er i er utveckling, samt vad ni behöver för att ta nästa steg. I kartläggningen presenterar vi tror händer i gruppen och hur man skulle kunna hantera det.