Full fart in i väggen

 

Du kanske inte märker det direkt, utmattning smyger sig på utan att du märker det. Likt grodan som ligger i en kastrull med vatten som värmts upp. När den väl upptäcker hur varmt det är, orkar den inte ta sig därifrån. Vägen tillbaka kan bli lång och svår.

Vad gäller dig är det väldigt viktig att du ”tar hand om dig själv, ingen annan kan göra det år dig”. Det handlar om en slags självdisciplin – att löpande stämma av med dig själv hur du mår och vad du känner. Ställ frågan – vad du vill vara med om och vad du inte vill vara med om.

Det blir tungt om du börjar stänga av dina känslor för att orka med. Då finns riks att du tappat du bort din egen inre vägvisare. När du börjar ”stänga av” så stänger du inte bara av de jobbiga känslorna utan också det positiva. Du blir om inuti, inget är riktigt kul längre.

 

Förslag på vad du kan göra

Acceptera det du inte kan påverka – och gå vidare

Försök acceptera det som har beslutats och som ligger för långt i från dig för att kunna påverka. En bra devis är ”ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sätt en gräns för dig själv
Var uppmärksam på när du fastnar i den negativa tankemönster. Res dig, ta en kopp kaffe och försök att tänka på något annat. Inse att det svårt att påverka andra att ändra beteende genom påtryckningar. Du påverkar andra bäst genom att förändra ditt eget beteende.

Konsekvenser
Fundera över och undersök vilka konsekvenser det kan få för dig. Vilka risker är du beredd att ta? Varför inte köra fler spår. Du kanske har ett jobb, kanske har du inre bilder av att det att svårt att få något nytt. Undersök om det verkligen är så. Skicka ut några krockar och se vad som händer. Börja kommunicera med andra om vad du vill och söker.

Gör andra saker
För att bryta den onda cirkeln, försök att bryta vanor och pröva någon nytt. Utmana dig själv och försätt dig i nya situationer. Finns det något som du tycker väldigt mycket om att göra tidigare? Skulle det kunna vara något att ta upp igen. Det är viktigt att göra saker man tycker om och som ger dig något på ett annat plan, kan du haka på det igen.

Rör på dig
Fysisk aktivitet gör att vi får igång inte bara kroppen utan vårt tänkande. Ger energi och kraft. Youtube har en mängd fysiska program. ”20 minuter yoga om dagen kommer att göra skillnad.

Att vara lite snäll mot sig själv
Vi är rätt snabba på att både döma oss själva, risken är att vi drar igång stress inifrån oss själva. Ganska onödigt. Försöka att istället tänka gott och positiv om dig själv. Hur kan du belöna dig själv när du satt en gräns.

Skilj på roll och person
Det gäller att kunna skilja på när vi är i roll och jobbar för organisationens mål och syfte, och när vi är ”i person” dvs så som egen privat person utan koppling till organisationen. Det är ofta som vi blandar ihop korten och blir kränkta för att vi tar omorganisationen ”personligt”. Det är sällan kritik mot att du eller din grupp har gjort ett mindre bra jobb. Utan som en del i organisationens utvecklingsprocess: Utvecklas inte organisationen i takt med samhället och nya krav som ställs är det bara en tidsfråga innan dem går under.

Ta initiativet till att prata ”lite mer seriöst i arbetsgruppen”
Risken är stor att du och dina kollegor fastnar i negativa tankar och inledningsvis inte ser poängen. Många besvikelser, kanske har ni försöka att påverka men inte nådde fram. Det handlar om att dela upplevelser om hur det känns, inte var som arbetsgivaren gör rätt eller fel.

Blir det övermäktigt – sök hjälp
Kommer du ändå inte vidare, sök hjälp. Livet är för kort för att inte må bra. Terapi hjälper dig att bryta dessa mönster.

 

Vi kan hjälp till med

Vi kan göra en bedömning av hur allvarlig situationen är. Det kan både handla om dig som individ, er som grupp eller organisation.

Vad det gäller dig som individ – är och förblir du alltid ansvarig inför dig själv. Vi kan stödja dig i arbetet att sätta gränser, säga nej och förstå hur du har hamnat i den här situationen.

Vad gäller er som grupp- behöver vi tänka tillsammans. Hur ser den formella strukturen ut? Vad händer med er som system? I organisationer kan skapa felaktiga strukturer som gör att gruppen inte kan lösa sin uppgift. Kanske har man fått ett uppdrag men inte ett tydligt mandat som i förlängningen kan leda till att gruppen bränns ut. Sedan finns det ju grupper, där man lastar på arbetsuppgifter, som ingen grupp har en chans att klara av. Då kan ni som grupp behöva hjälpa att se det och ta er därifrån.

Vad gäller er som organisation. Då finns ofta inte förutsättningar för er att lösa er uppgift på ett bra sätt. Det operativa trycket är så stort att de som leder verksamheten inte har en möjlighet ens att träffas och därmed inte kan fullgöra sitt uppdrag. Det finns hela verksamheter – som håller på att gå in i väggen.

Personal omsättningen är stor liksom sjukfrånvaron, och medarbetare mår dåligt. Här står man inför ett väg val, väljer man den inslagna vägen kan det bli stora personliga tragedier parallellt med stor kostnader för företaget. Här behöver vi analysera situationen för att kunna ge en adekvat hjälp – mest handlar det om att försöka identifiera systemfel i organisationen som leder till utbrändheten.

 

Webb Att överleva en omorganisation