Tomma ord och ingen verkstad

 

Varför blir det ingen verkstad av fattade beslut?

 

Denna situation behövs oftast tas tag i direkt. Att beslut överprövas av enskilda medarbetare som vill göra på annat sätt kan leda till låsningar i arbetet. Det är dock inte så ovanligt att man hamnar här. Att am hamnar här är inte så ovanligt, det kan ha att göra med otydliga roller, maktpositioner eller att man så överbelastad att alla beslut bara läggs på hög.

I organisationer bildas lätt bli ett glapp mellan medarbetare som arbetar direkt med kunden eller allmänheten och de som styr verksamheten inifrån. Ledningen väntar på att saker ska genomföras medan medarbetare kämpar för att hålla näsan över vattenytan.

I en organisation hade man tom skapat en kultur eller ett mönster av att överpröva beslut. Det skedde utifrån en föreställning om att cheferna inte hade någon förståelse för uppgiften. Kulturen blev så stark att medarbetare till slut inte sökte några chefstjänster.

En anledning att man hamnar här är ofta att gränserna och ramarna i organisationen inte kunnat hållas. Det som händer så är att man bjuder in en dynamik som blir personorienterad och destruktiv. Många saknar också en fungerande struktur för uppföljning. Kanske har man heller inte tydliga krav på sig att leverera och bristande insyn i verksamheten.

 

Vad vi kan hjälpa till med

Har ni hamnat här kan ni behöva hjälp utifrån. Gör en systemisk kartläggning av vad som faktiskt sker i systemet och varför. Det gäller och hitta rätt hävstänger för att kunna bryta dynamiken.

Rollanalysen då dess frågor kan hjälpa till att hitta tillbaka till den formella strukturen. Undvika att leta syndabockar – det leder ingenstans och skapar känslor av skuld och skam. Fokus i arbetet är härifrån och framåt.

”Organisation in the mind” kan ge dig en bild av ser ut medarbetare inom sig själv uppfattar organisationen.

Kraftfältanalys kan också vara till stor hjälp i dessa sammanhang.

 

Utbildning

För dig som vill du lära dig mer om systemet finns webbkursen, Samspelet mellan Individen, gruppen och systemet