Att kliva ur rollen

 

Brukar du kliva ur rollen när du blir stressad eller förbannad?

 

Det gör de flesta av oss. Blir vi upprörda är det lätt att vi reagerar utifrån oss själva och tappar bort rollen. Vi kan  skälla ut någon, låta oss dra med i ett grupptryck eller ge efter för andra behov. Det kan kanske kännas skönt där och då att reagera, men det kräver alltid att du samlar ihop dig och kliver tillbaka in i rollen.

När det händer, riskerar du att ”trigga” i gång en personlig respons hos mottagaren, som i sin tur tappar sin roll och då är ni två som börjar agera utifrån den personliga planhalvan. I värsta fall skapas en dysfunktionell kedjereaktion som gör det svårare för er att att lyckas med uppdraget.

Det finns organisationer som har tappat bort sin uppgift längst vägen och styrs mer av andra mål som t ex ”att ha det bra” på jobbet. Om det inte finns en outtömlig källa av resurser, börjar det snart märkas på resultaten. Den stora utmaningen för oss som medarbetare, ledare och chefer är att stå kvar i rollen för att lyckas med uppdraget.

Oberoende av om du är medarbetare, ledare och chef har du tacka ”ja” till en uppgift och därmed att vara lojal med arbetsgivare. Att vara lojal innebär inte att låta bli att diskutera och stå för de åsikter man har. Men det innebär att stå kvar i rollen och följa besluten när de är fattade.

 

Andra sätt att kliva ur rollen i ett samtal eller under en diskussion:

* Du fastnar i att berättar egna historier från förr utifrån ett eget behov. Berättelser som t ex ”När jag var chef – då var det minsann ordning på medarbetarna” är inte konstruktiva utan kan förhindra ett konstruktivt undersökande av situationen i den aktuella sammanhanget.

* Du skapar antaganden om andra utifrån begränsad information. I mer pressade situationer skapar vi  antagande om andra utan att kontrollera fakta eller stämma av med personen om det verkligen stämmer. Risken är att du tar dessa antaganden för tillförlitlig information. Att fatta beslut från lösa antagande kan bli kostsamt i slutänden.

* Du läser andras tankar utan att stämma av om det stämmer. Tankeläsningen kan bli som fakta i vårt eget huvud. Du kan säkert dra dig till minnes när du läst av en människas intention i något sammanhang och sedan upptäckt att du haft totalt fel.

* Du bygger upp farhågor och förhoppningar som är mera kopplade till dina egna känslor än till den faktiska situationen. När du lägger för mycket kraft på vad du tror kommer att ske i framtiden, finns en risk att du missar det som sker här och just nu. Det som sker i nuet är dessutom lättare att påverka.

* Du ger efter för grupptryck. Ditt behov att tillhöra en grupp eller bli accepterad kan göra att du kompromissa med ”sanningen”. Det finns många forskningsexempel på hur grupptryck påverkar oss och tom påverkar vår perception. Är du chef och behöver stå för beslut som din arbetsgrupp inte gillar finns  en risk att du låter chefer ovanför stå upp för mer obekväma beslut.

* Du ger uttryck för irritation och agera ut dina känslor. Agerar du ut dina känslor istället för att sätta ord på dem, riskerar du att tvinga in andra i försvar och som då också tappar förmågan att kommunicera på ett bra sätt.

 

Några förslag på hur du kan hjälpa dig själv och andra att stå kvar i rollen.

Steg 1: Försök att vara medvetenhet om vad som pågår inom dig och vad du gör. Första steget är att utforska när du själv tenderar att kliva ur rollen. Fundera över när det hände dig sist och vad fick det för resultat? Vet du när det brukar hända kan du vara mer förberedd.

Steg 2:  Fyra frågor som hjälper sig att stå kvar i rollen

 • I vilket sammanhang befinner jag mig i ?
 • Vilken är min roll i detta sammanhang ?
 • Vad är det för mål vi ska uppnå ?
 • Hur kan jag agera utifrån rollen på bästa sätt?

      Hjälp dig själv och andra att stå kvar i sina roll genom att:  

 • Påminna om uppgiften och helheten
 • Inte äga tid åt att spekulera om relationer
 • Håll koll på att egna personliga behov inte blir styrande för arbetet
 • Undvika föreslå slentrianmässiga lösningar
 • Undersöka varje situation som unik
 • Inse att man sällan helt kommer till din rätt
 • Iaktta era naturliga reaktioner och ge er själv tid att komma i balans
 • Ge tid till att stämma av att ni förstår varandra och är överens
 • Använda ett faktabaserat språk som är tydligt och lättförståeligt
 • Ta fram kriterier för att klargöra val och beslut

 

Vi kan hjälpa till med:

Vill du arbeta med att öka din eller er förmåga att stå kvar i roll och vara professionell i ditt uppdrag. Då hjälper dig  gärna. Att vara i roll är något vi behöver arbeta med hela tiden, det är som ett förhållningssätt. Vi utgår från Rollanalysen. Titta gärna också hur man kan arbeta med ”Roll och person”.

 

Utbildning

Gå gärna webbkurs i Rollanalys. Det är en kurs med många olika övningar, uppgifter och korta filmvisningar.