Utmaningen att leda en förändringsprocess

 

Står du inför en omorganisation, sammanslagning eller neddragning? Hur planerar du att introducera den? Inför omorganisationer tar vi fram det som inte har fungerat och motiverar förändringen. Problemet är att vi människor reagerar med skuld och skam för att inte ha lyckats. Det blir ett dåligt utgångsläge.

Ett annat mer positivt sätt är att stärka det i det levande mänskliga systemet som har fungerat och lett till goda resultat. Vad kan vi göra mer av i form av framgångsfaktorer. Detta förhållningssätt skapar intresse och väcker lust att bidra till arbetet. Det är precis vad vi behöver för att få en positiv start.

Forskning visar att en stor del av alla förändringsprocesser dessvärre stannar av. Det kan vara svårt att engagera medarbetare att aktivt verka för en förändring om känner sig ifrågasatt. Att skapa energi och lust gör vi genom att prata med varandra om framgång. Vi reagerar med lust och intresse istället för skuld och skam.

Många väljer en modell som t ex Lean ( Toyotas modell för effektiv produktion av bilar ). Problemet är att de är skapade i en kontext och sällan kan överföras till en annan. Du behöver vad lyhörd för det som sker och stödja processer som håller på att utvecklas, samtidigt inse att du inte har kontroll över vad som händer. Strukturen kan till viss del planeras men systemet utveckla sig självt.

Utmaning är byta perspektiv och identifiera styrkorna i systemet för att skapa lust till driva förändringen och att med hjälp av medarbetarna se vad som växer fram i systemet, organiskt av sig självt.

 

 

Några tips till dig som står i startgroparna 

  • Identifiera styrkorna med systemet. Vad är det man lyckats med inom organisationen och vilka framgångsfaktorer fanns då. Undersöka vad är det för positiv bild man nu vill skapa. Hur kan man med den utgångspunkten transformera systemet.
  • Svara på frågan varför man genomför förändringen så ärligt du kan – gärna i positiva ordalag. Medarbetare behöver få ett svar på varför förändringen behöver ske.
  • Skapa ett engagemang för syftet. Organisationer fyller en viktig funktion i vårt samhället, annars skulle dom inte existera. Poliser t ex vill gärna bidra med att skapa trygghet och minska brottslighet. Syftet är det som skapar motivation och engagemang.
  • Skapa en grupp av medarbetare som stödjer förändringen. Man behöver vara fler som driver en förändringsprocess, ser och hör vad som sker i organisationen. Det kan inledningsvis räcka med en liten grupp om ett fåtal personer. Det kan vara en fördel om dessa personer har centrala roller i organisationen och åtnjuter ett förtroende hos andra medarbetare.
  • Skapa en positiv bild av vad man vill åstadkomma i framtiden. En målbild gör det lättare för medarbetarna att bidra och tänka sig in i hur det skulle kunna se ut.
  • Se till att skapa möten mellan medarbetare från olika delar av organisationen, eller tom utanför som tex kunder. Ge dom möjlighet att undersöka vad de verkligen skulle kunna vilja skapa med organisationen som plattform. Ta vara på medarbetarnas kompetens och kunskap.
  • Avsluta inte förändringsarbetet i förtid. Många tror att man har gått i mål långt innan de har målsnöret i sikte. Fortsätt diskutera och kommunicera förändringen. Risken är annars stor att förändringen inte får fäste och att människor återgår till gamla vanor och beteenden.
  • Var konkret med det som behöver förändras. Avsätt tid för grupper att jobba om sitt arbetssätt.

Vi kan hjälpa till med

Vi bistår organisationer med att skapa förutsättningar för att utveckla det levande mänskliga systemet skapar former för att undersöka olika vägar, skapa motivation och ta vara på medarbetarnas kompetens. Vi kartläggningar och bidra med arbetshypoteser kring vad som är på gång i systemet.

Vill du ha inspiration titta gärna på metoden ”spelidé”

 

Webbkursen ”Att överleva en omorganisation” ger dig och din arbetsgrupp modeller och verktyg för att ni ska kunna fortsätta känna motivation för arbetet och må bra. Det är viktigt att ta hand om sig själv i påfrestande arbetssituationer för att undvika sjukskrivningar p.g.a. utmattning eller utbrändhet.