Ljuset slocknade och motivationen tog slut

 

Har du eller din grupp ansträngt sig hårt under en lång tid och blivit frustrerade. Kanske har ni försökt att hålla humöret uppe en tid men till slut har bägaren runnit över.

 

Mest frustrerande verkar vara när det inte finns förutsättningar att göra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Kanske befinner du dig i en omorganisation där strukturen är otydlig och ingen riktigt vet vad som ska göras. Du och din arbetsgrupp har gjort ert bästa, ni har ställt om och försökt anpassat er, men nu finns ingen kraft kvar. Det som kändes motiverande till en början har förlorats på vägen. Nu har läget förvandlats till att försöka överleva utan att bli alltför tilltufsad. Att göra det lilla extra för att kunden eller medborgaren känt sig extra nöjd är borta för länge sedan.

Att jobba under hård belastning utan tidsramar gör att du stänger av dina känslor och går på ”autopilot” bara för att orka med. Det kanske håller ett tag – men du tar skada av det på sikt. Risken är att du börjar må dåligt och att dina relationer till nära och kära påverkas negativt. Det finns en risk att du är på väg in i väggen. Det gäller att sätta stopp i tid – och skapa en hållbar struktur för arbetet.

Har ni tappat kontakt med det som varit meningsfullt i arbetet, det som ger ett värde till samhället eller till andra människor? Då är det svårt att känna någon motivation. Kanske har ni fastnat i någon form av statistikstyrning där man räknar ”pinnar” i stället för att betona det som har en reell betydelse för andra människor. Detta är en ohållbar situation på sikt.

Förslag på av ni kan göra

Steg1. Börja prata med varandra och sätt ord på hur ni känner

Känner du dig trött och utmattad, är du i regel inte ensam. Men talar du inte med dina kollegor så kan du lätt känna dig ensam. Det är inte bra. Första åtgärden är att skapa utrymme för gruppen att prata om hur ni upplever er arbetssituation. Det kan lätta på trycket bara att veta att du inte är ensam. Tillsammans kan man också påbörja en diskussion kring hur man kan stötta varandra,  vad man kan påverka och vad man inte kan göra någonting åt.

Steg 2. Vilka symptom har drabbat er? 

Hur reagerar ni fysiskt och psykiskt på den här pressade situationen? Hur ser du ut med:

  • Sömnbrist
  • Leda
  • Dålig fysisk form
  • Känsla av hopplöshet
  • Irritation
  • Aptit
  • Nära relationer
  • Minnesluckor
  • Humörsvängningar
  • Bitterhet

Vad gör ni åt saken, kan ni dela värdefulla tips. Har någon i arbetsgruppen som blivit utbränd eller bitter, är detta en viktig signal till er andra och till arbetsgivaren.

Risken är att många kan vara kritiska mot arbetsgivaren på mötet. Kanske ni behöver få ut er all frustration. Ge det den tiden ni behöver. Men fortsätter denna kritik över era samtliga möten, behöver ni bryta det och fokusera vad ni kan gör åt det. Boka nya möten med ett klart mål och syfte där ni kan komma med konstruktiva förslag.

Steg 3. Gör en kraftfältsanalys

Använd ett annat möte, kanske ett APT eller liknande till att ta fram några mål som, om de uppfylls skulle göra arbetssituation mer dräglig för er. Gör en kraftfältsanalys och identifiera vilka hinder som står i vägen för att må bra och kunna arbete under drägliga förhållanden.

Gör en handlingsplan. Gå metodiskt tillväga och vilka hinder som ni skulle kunna minska och på så sätt skapa utrymme för de positiva krafterna. Se till att engagera hela arbetsgruppen.

Steg 4. Lär er sätta gränser

Risken är stor att du får mer och mer jobb om du inte säger ifrån och sätter gränser. Tappa inte din självrespekt. Okej, det kan finnas risker men vill du verkligen arbeta kvar hos en arbetsgivare som inte månar om dig som arbetstagare.

 

Vi kan hjälpa er att:

 

Webbkurs

Vill du lära dig mer om att hantera egna och andras reaktioner under stressande och jobbiga arbetssituationer?

Webbkursen ”Att överleva en omorganisation – att ta hand om dig ingen annan gör det”. Är en välmatad kurs som fokuserar på hantera svårigheterna i dessa situationer.

 

Lighthouse-with-dark-storm-clouds