När någon tar all luft…

 

Finns medarbetare som tar mycket plats och det blir på bekostnad av andra?

Det är viktigt att ta tag i,  annars skickar man ut signaler att man tycker att detta är okej. Det är viktigt arbetet att alla kommer till tals och kan bidra med sin kompetens.

Detta är ett vanligt problem under de första två grupputvecklingsfaserna. Längre fram i grupputvecklingen ger man varandra feedback i gruppen. Att arbeta tillsammans kräver en tydlighet som inte alltid rimmar med de sociala umgängesreglerna.

Tydliga ramar och strukturen kan hjälpa. Men det tar en stund innan gruppen är så mogen att man kan ge feedback till varandra. I början av gruppens liv, är risken större att man irriterar sig och inte berättar för varandra vad man är irriterad på, utan möjligen i subgrupper på någons rum. I fas tre brukar en hel del frustration släppa, man accepterar varandra på ett annat sätt. De man har irriterat sig på tidigare kan man nu uppleva som lite charmiga med sina egenheter.

Själva situationen är väldigt intressant, då det säger en del om hur man ser sitt uppdrag. Det handlar inte att rättvist fördela tiden, utan om att lösa uppgiften på bästa sätt. Man arbetar i en roll för att tillsammans lyckas med en uppgift. Det är viktigt att ta upp situationen och tillsammans diskutera hur man ska arbeta tillsammans. Många sätter upp spelregler, gör ni det se till att ni håller dom levande och utvärderar en kort stund efter arbetspass eller möten.

 

 

Förslag:

  • Ha en dialog kring hur ni behöver samarbeta för att lösa er uppgift. Be gruppdeltagarna att tänka på en arbetsgrupp de har tillhört och som fungerade väldigt bra. Be dem identifiera vad det var i gruppmedlemmarnas beteende som gjorde.  Skriv ner och ha det som diskussionsunderlag vad gäller era spelregler.
  • Gör en kraftfältsanalys över era möten och undersök tillsammans vad som hittills varit hindrande eller drivande i arbetet.
  • Introducera olika metoder där alla medarbetare kan komma till tals, ett sätt är att gå laget runt. Ett annat är mer disciplinerat diskutera ett ämne i taget och att låta dem som är positiva diskutera få en stund i hela gruppen att diskutera med varandra. Nästa steg är att låte de som är mer kritiska komma till tals med sina synpunkter. På det sättet får man en fördjupad diskussion som ger ett bättre underlag för beslut. Metoden finns beskriven under subgrouping.

Vi kan hjälpa till med att:

Detta kan uppfattas som ett trivialt problem, men riktigt så enkelt är det inte. Situationen kan var ett symptom på ett större dilemma. Utmaningen är att skapa ett system eller samarbetsklimat där alla vågar ta plats och bidra med sina idéer. Vi kan bidra med att genom att utveckla gruppen genom öka förståelsen för vad som krävs för att skapa ett konstruktiv klimat.