När två blir en – om att slå ihop enheter

 

Att slå samman två enheter eller grupper är ett hantverk i sig. Det är ett arbete som behöver anpassas till grupperna, sammanhanget och uppdraget. Det är en process där man får ta en ett steg i taget. Det behöver göras utifrån kunskap om de båda systemen och med stor delaktighet från medarbetarna. Målsättningen är att skapa ett nytt system där medarbetarna snabbt hittar sina roller och kan fokusera på arbetsuppgiften.

Står du inför ett konkret faktum, är kartan redan omritad ? Då återstår arbetet med att integrera de två unika systemen.  Utmanande och spännande. Se till att ni har tid för er i den här processen, det är tid som ni kommer att tjäna in i det långa loppet.

 

Förslag på hur ni kan arbeta med processen

Steg 1: Undersök vad som sker i de båda systemen. 

Hur ser man på sammanslagningen, är man positiv och ser nya möjligheter eller är man mer bedrövad och ser till svårigheterna? Hur långt har grupperna / enheterna kommit i sin egen utvecklingsprocess?

Steg 2: Undersök historiken

Hur man arbetat med varandra tidigare? Vilken dynamik har funnits mellan grupperna? Har man konkurrerat? Vid sammanslagningar finns det nästan alltid föreställningar om ”den andra gruppen” ofta skapade på antaganden, eller begränsade erfarenheter.

Steg 3: Undersök  varje system framgångsfaktorer ?

Du kan få till en bra start genom att låta medlemmarna i de olika systemen, berätta för varandra om vad man lyckats med, och vad det var som gjorde att man lyckades med detta? Frågor kring positiva upplever ger energi och grunden till en bra start.

Steg 4: Träffas och prata om hur ni kan organisera er med ledning av uppdraget?

Det finns ofta en oro kring vems arbetssätt som ska tillämpas i gruppen, vem väljs som gruppchef / enhetschef och om denne kommer att prioritera sina gamla medarbetare. Det finns flera olika föreställningar om varandra. Se till att grupperna träffas formulera konstruktiva frågor att arbeta med. I ljuset spricker många av trollen.

Steg 5: Sätt upp kriterier för beslut
För att begränsa konkurrens, är det viktig med transparens och tydlighet. Annars kan grupperna lätt hamna i en dynamik om någon slags rättvisa. Gör vi på den andra gruppens vis i den här frågan ska vi göra på vårt vis i nästa. Syskondynamiken kan vara nog så stark och risken är att man tappar bort syftet och målet. Det handlar om att välj ett arbetssätt som bäst gynnar resultatet. När det gäller beslut är det klokt att först enas om att sätta upp kriterier för beslutet innan man går in och diskutera frågan. På så vis skapar ni en styrning i diskussionen.

Det är värt att lägga tid på sammanslagningen, så att man snabbt kan dra nytta av varandras kunskaper och komma igång med arbetet. Risken finns annars att man fortsätter i praktiken att fungera som två grupper och det blir aldrig riktigt bra.

 

Rollanalysen
Använd gärna rollanalysens frågor som ett sätt att fånga upp och arbeta med den formella strukturen, systemet, förhållningssätt, farhågor, förväntningar, mål och syfte.

 

 

Vad vi kan bidra med:

Ni behöver bygga upp en ny plattform för den nya gruppen eller enheten. Det kan var klokt av ha någon form av teambuilding inledningsvis, där man fokusera på att lägga en ny grund.

 

 

 

Behöver ni vår hjälp, kontakt oss så lägger vi tillsammans med er upp ett förslag hur ni snabbare kan bli en fungerande enhet.