I eco – ledarskapet är allas ansvar att göra kloka val utifrån vad som är bäst för flertalet människor. Det bygger på samhörighet över gränser och etik i ett världsomspännande perspektiv. Att samtidigt kunna se inåt den egna organisation men också till hur vi skapar förutsättningar för fortsatt liv på jorden. Det är väl ledarskap om något.

Under 40 talet var kontrollerande ledare framgångsrika i sitt sammanhang. Människan blev som en förlängning av maskinen och resultaten var påtagliga. Men det blev för ensidigt och potentialen i människas kunskap och kompetens togs inte till vara.

Under 60 talet utvecklades en ledarstil som var mer terapeutiskt och motiverande. Arbete blev också något där man kunde utveckla sig själv. Relationer och må bra på jobbet blev viktigt. Kanske förlorade man sig i relationernas träsk.

Under 80-talet utvecklades en ledarstil som präglades av lojalitet mot gruppen, kollektivet och missionen. Japan gick i bräschen och satsade på kollektivet. Konceptet var samma uniform, utformade likartade beteenden och ovillkorlig lojalitet mot uppdragsgivaren. Inte lika framgångsrik i väst dock.

Under 2000 talet kom det personliga ledarskapet, med betoning på att leda utifrån sina personliga förutsättningar. Man skulle följa sitt inre, våga utmana strukturen och framförallt tro på sig själv.

Under 2020. Är det Eco – ledarskapet vårt nästa steg och det som kommer att stå som rubrik på framtidens ledarskapsutbildningar?

I eco-ledarskapet är det viktigt att kunna koppla ihop saker med varandra, tussa ihop personer från olika ställen som kan lära tillsammans eller skapa något nytt ihop. Att skapa plattformar för dessa möten, IRL eller på nätet. Att kunna balansera att vara ihopkopplad, uppkopplad och samtidigt kunna gå sin egen väg.

Men mest viktig är ett helhetsperspektiv – att se sammanhanget och ta ansvar för det. Inte bara välja det billigaste varan utan också ta ansvar för produktionen, så inte andra blivit lidande i processen.

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras Obligatoriska fält är märkta med *