Konsultation

 

Vi hjälper dig gärna att utforska dina dilemma och se vilka olika vägar det finns för att hantera dem. Ta kontakt med oss så bokar vi tid för ett förutsättningslöst möte.

Dilemman i organisationer behöver diskuteras för att förstås och hanteras på bästa sätt. Det finns inga givna mallar. Det som vid första anblicken kan var ett enkelt avgränsat ”problem” kan var ett knepigt dilemma. Varje system och varje dilemma är unikt i sig ( även om det tenderar att gestalta sig på liknande sätt i andra delar av samma organisation) .

Under denna flik följer olika beskrivningar på insatser, som ofta hjälper till med.