Kartläggningar grupper – system

 

Organisationer är komplexa, en kollega beskrev alltid organisationer som ”a bloody mess”.  Vi människor är bär ju inom oss en ständig ambivalens, vi vill något samtidigt som vi tvekar. Vi har motsatta drivkrafter och försöker balansera dessa krafter så gott det går. Grupper och system består också av dessa drivkrafter som drar åt olika håll. Inget blir entydigt och glasklart – utan allt blir till slut en bedömning.

 

Vi försöker kartlägga dessa kraftfält för att förstå vad som händer i grupper, system och organisationer. Problemen med kraftfälten är att de är starka och inte helt lätta att påverka. Att känna igen de olika drivkrafterna inom sig själv är ganska lätt. Inom grupper är det lite svårare och inom hela system blir det mer komplext. Vi behöver förstå kraftfältet för att kunna påverka systemet.

 

Vi har kartlagt skolor, avdelningar inom HR, serviceverksamhet, sjukhus, inom politiken och inom stora myndigheter som polis, skatteverk och försvaret. Kartläggningen kan ske tillsammans med medarbetarna eller så gör vi intervjuer, sammanställer dess och presenterar arbetshypoteser för uppdragsgivaren och medarbetarna.

 

Vi genomför vi GDQ, Susan Wheelans grupputvecklingstest som besvarar frågan var ni befinner er i för utvecklingsfas och vad som behövs för att ni som grupp ska ta er till nästa fas. Gäller det att kartlägga motivation, genomför vi databaserade enkäter som ger svar på hur medarbetarna i gruppen eller organisationen känner arbetstillfredsställelse, motivation, samhörighet och autonomi eller en slags intellektuell frihet på jobbet.

 

Vi gör gärna kraftfältsanalyser med grupper för att identifiera kraftfältet inom organisationen och skattar dess mognads nivå. Från denna information skapar vi arbetshypoteser som vi prövar med ledning och med grupper.

Läs mer:
Kraftfält
Skapa arbetshypoteser