Systemisk konflikthantering

 

Det är viktigt att analysera situationen. Bakom konflikter och dilemman ligger en mängd värdefull information inte bara om situationen men också om vad som händer i systemet. Vi använder oss av en systemisk konfliktlösningsmodell där vi ser konflikten som en del i ett större sammanhang. Det handlar sällan om att det är två parter som inte kan komma överens. Vi arbetar olika beroende på vad det är för situation. Ibland är det hjälpsamt att göra intervjuer med medarbetare och ibland inte. Fokus ligger inte på att hitta syndabockar utan att lära av situationen och skapa hållbara strukturer och relationer framåt.

 

Varje konflikt är unika i sig förutom att det med all säkerhet finns liknande konflikter i det egna systemet. Därför bör man undvika att för snabbt hoppa på lösningar som man plockat från andra sammanhang. Konflikter inte av sig själva, utan är alltid sprungna ur en specifik kontext. Vi behöver förstå kontexten för att kunna se vilka vägar som leder till att konflikten löses upp ( och förhoppningvis även de andra konflikterna i systemet av samma art).

 

Ett sätt att klargör sammanhanget bakom konflikten eller dilemmat i sig är att själv undersöka dessa frågor.

  • Vad ska ni uppnå, vad är organisationens mål och syfte?
  • Vilken roll eller de inblandade i detta sammanhang?
  • Hur ser parterna på sitt uppdrag?
  • Hur ser sammanhanget ut och hur påverkar det situationen?
  • Vem står för resurserna?

 

Vi kan hjälpa till med att få ett grepp om dynamiken och processerna bakom konflikten. Med hjälp av kraftfältensanalysen identifiera vi kraftfälten.  Utifrån analysen väljer vi tillsammans med uppdragsgivaren hur vi ska hantera konflikten och de uppkomna hindren. För att man så snabbt som möjligt ska kunna återgå till ett effektivt och funktionellt samarbete.

Du kan få mer information genom att gå webbkursen i systemiskt konflikthantering.