Skapa motivation

 

Rollanalysen utgår från tanken att vi alla har ett starkt behov och en inre drivkraft att göra gott för andra. Motivationspsykologi betonar också våra behov som drivkrafter men utifrån ett bredare perspektiv. De behoven man utgår från är.

 • Känslan av att tillhöra ett sammanhang, där man blir sedd, hörd och bekräftad.
 • Att man tas i anspråk, får bidra med sina kunskaper och utvecklas.
 • Att man har ett eget ansvar och kunna välja hur man ska arbeta för att nå målet.

Saknas motivation i arbetet behöver du undersöka vad som står i vägen och vad du kan göra för att öka den. Det handlar både om kunna leverera resultat men också att skapa en situation som är tillfredsställande för medarbetarna. I vissa uppdrag kan vi snabbt få en bild av motivationen hos medarbetare genom att använda datorbaserade frågeformulär som Car-Q och Carma. I dessa skattar medarbetarna sin behovstillfredsställelsen på arbetsplatsen och i vilken utsträckning ledaren skapar situationer där dessa behov tillfredsställs.

 

Vi fokuserar på är att skapa förutsättningar för motivation
Du skapar motivation i en organisation genom att hålla liv i syftet. Varför finns vi till och hur kan vi vara till nytta för andra människor och samhället. Nästa steg är att titta vad som kan motivera oss i arbetet utifrån utifrån egen behovstillfredsställelse genom att öka vår kompetens, öka känsla av tillhörighet samt öka möjligheterna att göra egna val.

För att skapa mer motivation kan du bidra med att öka dina kollegors och medarbetares kompetens genom att:

 • Att stötta dina kollegor / medarbetare att utvecklas i sitt arbete.
 • Att tydligt kommunicera vad du förväntar dig av andra.
 • Att skapa möjligheter för kompetensutveckling i vardagen.
 • Att ge dina kollegor / medarbetare feedback och återkoppling.
 • Att försöka hämta energi och kraft från arbetets syfte och mål.

För att öka dina kollegors / medarbetares känsla av själv kunna välja hur man ska göra för att lösa uppgiften, kan du:

 • Försöka förstå deras perspektiv innan du ger din syn på saken.
 • Hålla syftet levande, vi gör det vi gör för någon har stor nytta av vårt arbete i slutändan.
 • Att uppmuntra varandra att komma med idéer och bygga vidare på varandras förslag.
 • Uppmuntra till att ta initiativ och tänka nytt.
 • Försöka skapa valmöjligheter inom ramen för uppdraget.

Du kan bidra till känslan av tillhörighet genom att

 • Bekräfta att du ”ser” dina kollegor och medarbetare.
 • Lyssna aktivt.
 • Visa uppskattning inte bara för prestationer utan för dem som personer.
 • Visa att du trivs tillsammans med kollegorna /  medarbetarna.
 • Visa att du bry sig om hur andra har det.
 • Ta dig tid för dina kollegor och medarbetare.

Om behoven inte tillfredsställs
Tillfredsställer vi inte de grundläggande behoven av känslan att vara kompetens, kunna självständigt styra och känslan av att tillhöra, tappar medarbetare sin motivation och då blir det tungt.

En ambitiös polis som jag träffade i ett sammanhang sa att ”jag har älskat det här jobbet och varit stolt för mitt jobb som polis. Nu i omorganisationen har vi inte kunnat påverka. Våra chefer har varit upptagna med sitt. Jag gör det jag ska, men känner ingen gnista längre. Förut försökte jag och de andra i turlaget sätta lite guldkant, göra det lilla extra för de människor vi möter i jobbet. Men den energin finns helt enkelt inte.

Hjärta