Appreciative inquery

 

Man kan också välja en specifik metod för att utveckla systemet. Vi arbetar t ex med Appreciative inquery (AI) är en systemisk utvecklingsmetod som man kan använda sig av på både individ, grupp eller systemnivå. Ofta i organisationer fokuserar vi på det som inte fungerar, det som är problem och något vi måste lösa. Tveklöst behöver det förhållningssättet men vi behöver också komplettera med att lära av det som vi lyckat med och känner oss stolta över. Det ger en annan energi och motivation som kan bli en stark utvecklande kraft i systemet.

Man lyfter helt enkelt fram det som man har lyckats med och skapar energi kring det. En annan strategi inom AI är skapa värdeskapande frågor som verkligen får medarbetare att tänka efter vad som vill skapa för system. AI är ett systematiserat arbetssätt för att åstadkomma en positiv och hållbar förändring och utveckling.

Om du vill pröva kraften i AI kan du enkelt göra det genom att intervju en kollega utifrån några av följande frågor. Var lite ihållig och ställ undersökande frågor om vad det var som gjorde att hen lyckades. Observera också vad som händer med personer under själva intervjun. Bara att någon undersöker vad vill har lyckats stärker oss.