Photovoice

 

Photovoice är också en systemisk metod för utveckling. Den har till största delen används vid utveckling av ulandsprojekt, där man är mån om att fånga möjligheter till utveckling utifrån de som befinner sig längst ut i system. De som lätt blir marginaliserade och som inte kan göra sin röst hörd.

Metoden har förts över till organisationer, för att identifiera hur medarbetare längst ut i organisationen upplever sin arbetssituation och gärna vill påverka. Organisationer har ju en tendens att skapa ett glapp mellan de som jobbar närmast kund och nästa led.

Här identifiera deltagarna genom fotografering identifierar viktiga faktorer i sin arbetsmiljö. Det som hindrar arbetet. Fotografier med ganska konkreta beskrivningar ger en direkt påverkan på nästa nivå. Metoden har använts för att synliggöra olika gruppers behov och skapa möjlighet till förändring. Metoden kan användas för hälsofrämjande arbete i olika miljöer och sammanhang, till exempel inom skola, omsorg och medborgardialog. Photovoice kan också användas i kvalitativa studier.