Systemdriven verksamhetsutveckling

 

Verksamhetsutveckling är inte bara en logiskt process – utan kräver systemförståelse för att kunna lyckas.  

Att rita om kartan kan var enkelt vid en omorganisation. Utmaningen är att få det levande mänskliga systemet att välja andra vägar utifrån den nya omritade kartan. Förändringen sker först när individen väljer att göra på ett annat sätt. Oavsett vilken struktur du skapar behöver du avsätta tid att utveckla systemet.

Den mest utmärkande för ett system är de olika kraftfälten av hindrande och drivande krafter. Utmaningen är att minska de hindrande krafterna genom att tillgodose de mänskliga behovet på andra sätt än att blockera utvecklingsprocessen.

Det gäller att hitta systemets akupunkturpunkter och trycka på dessa för att åstadkomma en förändring i systemet.

Vi har erfarenhet av att arbeta med förändring främst inom polismyndighet och skatteverket

.