Läsa av systemet

 

Att arbeta med att tänka helhet och större system är ett perspektiv som ger andra utvecklingsmöjligheter både för dig själv, din grupp och organisationen i stort. Har du inte arbeta med systemperspektiv tidigare har du något spännande och utmanande framför dig.

Ett system kan beskrivas som ett relationsmönster mellan medarbetare i organisationen som utvecklats under lång tid. Medarbetarnas beteenden, sätt att kommunicera och förhålla sig till varandra likriktas över tid och blir starkt förankrade i organisationen. Det finns talesätt som ”culture eats strategy for breakfast” som beskriver hur stark kulturen som skapas är. För nya medarbetare som in går det ofta snabbt att anpassa sig – man tappar snabbt förmågan att se vad som händer med sina ”nya ögon”. Det är som med dialekter, det dröjer inte lång tid förrän ditt sätt att tala på förändras i en miljö, där de runtomkring pratar med en annan dialekt.

Tänker du utifrån ett systemiskt perspektiv, hittar andra och mer hållbara lösningar på dilemman. Du slipper dessutom att lägga skuld på enskilda medarbetare. Skärpan ligger inte på vad enskilda medarbetare gör och inte gör, utan på hur förutsättningarna i organisationen ser ut. Genom att identifiera och hantera ett systemfel på en nivå, kan lösningen sprida sig till även de andra nivåerna i organisationen.

Genom att förstå en enskild medarbetare handlingar, kan vi också lära något om systemet i hela organisationen. Helheten och delarna – har alla en samma grundform. Tänk dig vilka möjligheterna som ligger i att kunna förstå och utveckla ett helt system. Problemet idag inom arbetslivet, är vår bristande förmåga att se och arbeta med systemet.

Att kunna läsa av ett system

System kan du läsa av genom att identifiera beteende mönster eller situationer som upprepar sig. Dessa mönster har bildats som ett sätt att hantera vissa situationer. Det var till en hjälp i början problemet är dessa mönster inte följer med i utvecklingen och då blir hindrande. Ibland som ett försvar mot att behöva ställa om, undersöka på nytt eller ta in olikheter utifrån som kan kännas skrämmande.

Det är inte helt lätt att lära sig läsa av ett system, men här kommer några modeller som kan vara användbara i arbetet.

Så varje situation i en organisation, hur liten den den är speglar helheten. Genom att gå in och undersöka den ibland någon minuts händelse kan vi förstå systemdynamiken i organisationen. Vi använder critical incident som metod att se kontexten eller sammanhanget bakom situationen för att öka förståelsen för det som sker.

Det är ofta så att en dilemma eller systemmönster tenderar att visa sig på en nivå men själva grundorsaken ligger på en annan nivå. Om två personer har svårt att samarbeta, kan vi lätt tolka det som deras oförmåga att lyssna på varandra. Men börjar du undersöka kan du istället se att man har skapat oklara förutsättningar för uppdraget.  Om du vill utmana dig själv, kan då gå ett steg till och undersöka varför situationen upp kommer. Det som sker i en organisationen fyller en funktion, för något eller några oavsett vad det är. Hittar du funktionen eller i många fall behovet bakom kan du lättare lösa upp situationen.

Att skapa arbetshypoteser är också ett arbetssätt, där man formulerar ett påstående kring vad som händer i organisationen och sedan stödjer eller dementerar man hypoteser utifrån konkreta händelser i organisationen.

Ett ganska enkelt sätt är att använda kraftfältsanalysen. Genom att identifiera hinder i förhållande till ett mål kan du jämföra dessa med de hinder som är typiska för varje systemfas. Då kan då också snabbt se vad du behöver göra för att fortsätta att utveckla systemet.Läs gärna även följande länkar:

Systems utvecklingsfaser

Att leda ett system