Metoder

 

Här kommer några exempel på användbara metoder för att utveckla systemet. De hjälper dig att problematisera kring situationen och se hur dilemmat är kopplat till systemet.

Själva dilemmat är ofta ett symtomet på något större, eller något som ligger på en annan nivå. Det kommer vi inte åt genom att endast ”styra upp” ett problem.