Appreciative inquery – systemisk utvecklingmetod

 

Appreciative inquery (AI) är en systemisk utvecklingsmetod som man kan använda sig av på både individ, grupp eller systemnivå. Ofta i organisationer fokuserar vi på det som inte fungerar, det som är problem och något vi måste lösa. Tveklöst behöver det förhållningsättet men vi behöver också komplettera med att lära av det som vi lyckat med och känner oss stolta över. Det ger en annan energi och motivation som kan bli en stark utvecklande kraft i systemet.

Man lyfter helt enkelt fram det som man har lyckats med och skapar energi kring det. En annan strategi inom AI är skapa värdeskapande frågor som verkligen får medarbetare att tänka efter vad som vill skapa för system. AI är ett systematiserat arbetssätt för att åstadkomma en positiv och hållbar förändring och utveckling.

Om du vill pröva kraften i AI kan du enkelt göra det genom att intervju en kollega utifrån några av följande frågor. Var lite ihållig och ställ undersökande frågor om vad det var som gjorde att hen lyckades. Observera också vad som händer med personer under själva intervjun. Bara att någon undersöker vad vill har lyckats stärker oss.

 • Beskriv en höjdpunkt som du upplevt i ditt arbete ! Vad var det som gjorde det till en höjdpunkt.
 • När är ditt engagemang i arbetet som störst? Vad möjliggör detta?
 • Vilka idéer känner du dig passionerad över och som leder till att göra / utföra någo?
 • Vad är det du värderar mest i ditt arbete? Vilka kärnvärden behöver respekteras mest i ditt liv och ditt arbete?
 • När får du mest uppskattning?
 • Kan Du beskriva någon situation då du ställts inför en verklig utmaning och klarat det? Vad gjorde detta möjligt?
 • Vilken bild skulle du vilja att andra viktiga personer t ex kollegor, chefer, vänner har om dig i din profession? Vilka egenskaper eller förmågor hos dig skulle de säga särskilt bidrar till andras utveckling?
 • I vilken situation, under vilka betingelser skulle omgivningen säga att du “blommar som bäst “?
 • Om du skulle öka din vitalitet och ditt engagemang, vilka tre önskningar har du då?
 • Vilken situationer, vilka betingelser skulle innebära att din potential och dina kunskaper användes mera?
 • Kan du beskriva något tillfälle i ditt yrkesliv där du har åstadkommit något nytt som du tidigare inte trott dig kunna – eller vetat att du har kapacitet till? Vad möjliggjorde detta?
 • Hur ser du på målet och meningen med ditt yrkesverksamma liv? Hur påverkar det dig i dina val och dina handlingar?