Leda på distans

 

Leder du medarbetare spridda över landet eller kanske över hela världen?

Att utöva ledarskap på distans är fullt möjligt men det ställer andra krav. En stor utmaning är att lära sig använda andra typer av kommunikationskanaler.

Simon Western har forskat kring ledarskap. Han funnit fem viktiga saker du behöver göra för att få det att fungera.

  • Förmedla kärnan i syftet för att skapa energi och motivation
  • Dela med dig av viktig kunskap till alla
  • Släpp din maktposition (hjälterollen är idag förlegad)
  • Inse att du själv inte sitter på alla lösningar och information
  • Stå ut med att du får feedback i öppna forum på nätet

Att förändra din ledarstil för att bli en ”digital ledare” kan vara ett hårt arbete men nödvändigt. Det gäller att förstå att vi inte leda som vanligt genom videokonferenser, mail och telefonsamtal. Vi reagerar och förhåller oss på olika sätt om vi träffas över nätet eller i verkligheten. Under mötet i verkligheten för vi över energi tillvarandra, vi fångar lätt upp signaler. Det fungerar inte över nätet.

Ledarskapet är lika viktigt
Ledarskapet är lika viktigt trots att ni inte sitter tillsammans och jobbar. Träffas ni inte IRL (in real life) måste du vara ännu tydligare än vanligt. Gäller det att ni ses video behöver du vara extra tydlig, snabbt nå fram med det budskap och gärna överdriva ditt kroppsspråk.

Tydlig struktur är avgörande
Det underlättar om ni har en fast och tydlig struktur för hur ni jobbar, när ni inte befinner er på samma arbetsplats. Det kan också vara en poäng om ni har videokonferenser att ni följer ett schema som ni sedan utvärderar.

Mål, värderingar och uppföljning
Var helt klara över vilka mål som gäller för deras uppgifter. Var tydlig med dina förväntningar och följ kontinuerligt upp medarbetares insatser.

Tydlig ansvarsfördelning
En tydlig roll- och ansvarsfördelning är viktig om du inte träffar dina medarbetare så ofta. Träffas vi kan vi snabbt och enkelt stämma av eller helt enkelt förstå varandras roller genom hur vi på arbetsplatsen.

Kommunicera på distans
Mobiltelefon och e-post är tillgängligt för de allra flesta i dag. Kommunikationen blir ofta både mer effektiv och nyanserad om vi ser varandra. Kanske har du möjlighet att någon gång använda dig av videokonferens, då ni faktiskt kan se varandra i realtid. Det är också möjligt att lägga upp webbaserade nätverk som ni kan använda som forum för kommunikation.

Skapa vi-känsla trots avstånd
En utmanande uppgift i din ledarroll är att skapa en känsla av grupptillhörighet, även om du sällan träffar dina kollegor. Förhoppningsvis har du möjlighet att åtminstone några gånger per år samla alla dina medarbetare på ett och samma ställe. För att medarbetare ska känna att de ingår i en grupp har du en viktig roll att sprida information om vad som pågår inom gruppen och vad var och ens bidrag har för betydelse för helheten.

Besök på plats
Du bör besöka dina distansmedarbetare där de är verksamma. Hur ofta det är rimligt är en bedömningsfråga utifrån hur många medarbetare du har utspridda och var de är placerade. Att få besök på plats visar på ditt intresse och engagemang och inte minst att du själv får se i vilken miljö de verkar.