Att reducera brus

 

Om att begränsa bruset i kommunikationen

Inom kommunikation finns det huvudsakligen tre störande faktorer som gör att budskapet inte når fram. Dessa kan kallas för ”brus”. För att hjälpa en grupp eller ett system att utvecklas är det viktigt att skapa goda förutsättningar för kommunikationen genom att minska ”bruset” som ligger och stör. Gruppmedlemmar behöver hjälp med att skapa en god kommunikation.

Illustration att reducera brus

Brus 1: Dubbel kommunikation

Dubbel kommunikation ställer verkligen till det för dig. Din hjärna uppfatta både ett ”ja” och ett ”nej” och vet inte vad den ska tro på. Det mest använda är uttrycket ”Ja, men…”. Dubbel kommunikation är alltid destruktiv. ”Ja, det var ett bra förslag, men skulle vi inte kunna göra så här i stället?.” Inledningen i denna mening är bekräftande samtidigt som det egentligen bara är en manöver eller övergång för att få berätta om sin egen idé. De som ofta händer i dessa situationer att du och andra hakar på den nya idén. Det blir inte så mycket av den ursprungliga tanken, utan istället blir det en dragkamp för att få gehör för sin egen ide. Det skapar inget bra arbetsklimat och bygger inte heller upp gruppens förmåga att samarbeta.

Här behöver de flest av oss disciplinera oss själva. Vad är det vi ska göra? Ska vi seriöst undersöka ideer och förslag eller ska vi köra dragkamp?

Om man vill arbeta seriös med idéer och förslag, kan du vara extra tydlig med att du vill bygga på föregående talares förslag. Då får du också vänta med dina egna idéer tills det blir utrymme att diskutera ett nytt ämne. Vill du lyfta in ett nytt förslag får du undersöka om gruppen känner att de är klara med diskussionen om tidigare ämne och redo för att lyfta in ett nytt. Man hjälper varandra i dialogen med att bygga på varandras idéer.

 

Brus 2: Upprepning och överflöd av ord

När vi blir osäkra tillsammans med andra människor kan det hända att vi börja ”prata på” och använda börja upprepa budskapet. Som mottagare registrerar vi detta omedelbart, tröttnar och slutar ganska snabbt att lyssna. Vi kan hjälpa varandra genom att försöka skapa ett lugn och få bort stressen. Be att de stannar upp och försöka fånga kärnan i budskapet.

Ofta är vi för artiga i dessa sammanhang och låter personen prata på trots att vi slutat lyssna för länge sedan. Vilket i sig säkert gör personen än mer osäker.

 

Brus : 3 Vaghet

Vaghet innebär att berätta något, men i dessa generella termer och där du undviker att tala om vem eller vad som berörs. Mottagaren tappar ofta intresset om det blir för vagt och generellt. Det är lätt hänt att man tänker ”det där berör ju inte mej”. Resultatet blir att man slutar att lyssna. Man skapar osäkerhet när man generaliserar. Mottagaren får gissa istället för att få fakta.

Vi kan hjälpa varandra genom att både skapa trygghet och att ställa klargörande frågor. Stötta personen att vara specifik, med att fråga vem vad, när och hur.

 

Brus 4: Tvetydighet

Samtal som präglas av tvetydighet består av motsägelser. Det blir svårt att förstå vad personen verkligen vill. Det gör det svårt för en lyssnare och kan skapa en del irritation. Här slutar vi också ganska snabbt att lyssna på vad personen säger. Ett annat problem är att det finns flera budskap och det svårt att veta vilket budskap som talaren vill nå fram med.

Spara

Spara