Kraftfältsanalysen

 

Kraftfältsanalysen gör att man får en djupare förståelse för vilka krafter som verkar för eller emot ett mål. Man kartlägger de drivande och hindrande krafter som drar åt olika håll. I arbetssammanhang handlar krafterna antingen att tillfredsställa egna personliga behov eller att fokusera på uppdraget och målet.

Den hindrande kraften bör inte uppfattas som motstånd. Utan snarare att det finns mänskliga behov att ta hänsyn till. Kraften kan snarare ha en balanserande effekt som bromsar in när det går för fort. Den stora fördelen med kraftfältsanalysen är att den är enkel att genomföra och att man får upp både konkreta tydliga svårigheter men också processer i systemet.

Illustration Kraftfältsanalys

Man kan också beskriva det som att krafterna drar åt uttalade eller icke uttalade mål. De uttalade målen är de som medarbetare känner till och som man arbetar efter. De outtalade målen är kopplade till andra behov. Kraftfälten ”drivande” och ”hindrande” finns i alla system, inom organisationer, inom grupper och till och med inom dig själv.

Du som medarbetare kan känna en lust inför en ny arbetsuppgift, samtidigt som du kan känna en oro inför om du kommer att klara av det. Kan du hantera oron, kommer lusten ta överhanden inför den nya arbetsuppgiften.

Ett arbetslag kan ha en vilja att fortsätta jobba tillsammans. De känner varandra, tycker om att jobba tillsammans och trivs med sina ledare. Samtidigt kan de känna sig begränsade av gruppen och vara lite trött på någon. Det kan också finnas en nyfikenhet hur det skulle vara att jobba tillsammans med ett annat team.

Systemet i en organisation kan rikta sin energi mot att nå sitt syfte. Samtidigt kan det finnas andra krafter som drar åt att fortsätt jobba på som vanligt, trots att det ligger en ny struktur.

Kraftfältsanalysen kan med fördel användas vid utvärderingar av ett projekt då den hjälper till att nyansera bilden av vad som har varit bra eller dåligt.

När du gör en kraftfältsanalys, är det viktigt att du beskriver det beteende som är drivande respektive hindrande. Blir det tydligt hur vårt beteende påverkar en fråga, är det lättare för att förändra vårt agerande.

 

 Gör så här 

  1. Skriv ner vad ni vill åstadkomma
  2. Ta ett A4 papper vik det på mitten längst med pappret. Lista de positiva krafter som finns d.v.s. de som ser till att ni uppnår målet. Det kan vara allt ifrån vad personer gör, till hur grupper eller delar av andra system agerar. Det kan handla om värderingar, åsikter och övertygelser. Det finns kraftfält även utanför organisationen som kan påverka frågan.
  3. På andra sidan listar du de krafter som hindrar er från att nå målet. På samma sätt som de drivande krafterna kan det ha att göra med individer, grupper, värderingar både innanför och utanför organisationen. Snabbt har du en översikt över de krafter som verkar i frågan utifrån olika perspektiv.
  4. Fundera över vilka hindrande krafter du lättast skulle kunna minska, i syfte att lämna utrymme åt de krafter som driver frågan framåt.

 

Kraftältanalys för att identifiera utvecklingsfas

Genom att undersöka vilka hindrande krafter och beteenden som är aktiva, kan vi också förstå i vilken utvecklingsfas gruppen eller organisationen befinner sig i. De hindrande krafterna går att jämföra med de svårigheter som en grupp tillsammans behöver klara av för att ta sig vidare till nästa utvecklingsfas. Vi kan använda den utvecklingsteori vi känner oss bekväm med t ex Firo, Susan Wheelans fasteori, eller Yvonne Agazarins teori. V-modellen går också att använda sig av i detta sammanhang även om den inte är en utvecklingsteori i den bemärkelsen.

Sammanfattningsvis hjälper oss kraftfältsanalysen att arbeta med sex frågor:

  • Vad vill vi uppnå?
  • Vilket är målet?
  • Vilka drivande krafter finns?
  • Vilka hindrande krafter finns?
  • Vilka av de hindrande krafter är lättast att påverka eller minska?
  • Hur ser min konkreta handlingsplan ut?

 

Spara

Spara

Spara