Minska ”onödig” oro

 

Du använder ganska mycket energi och kraft på att hantera oro. Frågan är om det är värt det. Vi människor har en tendens att skapa antaganden eller bilden om det som sker. Får lösryckt information så skapar ger du en mening. Du försöker förstå det som sker. Problemet är att du ofta lägger till information inifrån dig själv, bara för att få ett till ett sammanhang. Du gör en tolkning av förloppet som ofta inte helt stämmer överens med verkligheten. Jobbar du i en omorganisation, där det redan finns mycket oro – finns en risk att tolkningarna blir präglade av denna oro.

Frågan är om vi istället kan spara kraft och energi genom att undvika den onödiga oro genom att istället ta reda på vad som har hänt. Det skulle underlätta för många och du sparar kraft och energi som du kan använda till annat.

Du kan minska kraft och energi läckaget genom att minska dina antagande genom att ta reda på hur det verkligen förhåller sig.

Tänk i följande steg:

  1. Ditt antagande om någon annan eller situation kan stämma men det kan också vara felaktigt. Blir du påverkad av situationen och känner oro, undersök då hur det verkligen förhåller sig.
  1. Vänd dig till de som är inblandade och berätta att du har uppfattat personen eller situationen. Fråga om det stämmer eller inte.
  1. Du kan då hamna i tre lägen:

– att det stämmer. Då vet du läget och kan agera utifrån det. Vilket i sig kan skapa ett större lugnt jämfört med dina fantasier.

– att det inte stämmer. Då kan du släppa ditt antagande och din oro.

– att du inte tror på deras svar. Då har du ändå försökt förtydliga situationen och kan gå vidare med att undersöka hur det känns att inte tro på någons svar.

  1. Värdet med att testa ditt antagande ligger i att minska känslor av oro. En biprodukt är att det bidrar till ett öppnare klimat, vilket i sin tur kan leda till ökad tillit och förtroende. Det kan också bidra till att andra runt omkring dig börjar undersöka sina antaganden.
  1. Bestäm dig för att använda dessa verktyg nästa gång du skapar ett antagande om andra eller om en situation. Det kommer minska din oro och skapa en bra grund för samverkan. Det är ofta lättare att veta hur det ligger till än att spekulera. De egna fantasierna är ofta värre än verkligheten.

En del av din energi och kraft behöver inte längre gå åt till att oroa dig för vad du tror kommer att hända fast du egentligen inte vet. Du behöver inte fastna i dina­ föreställningar från förr utan kan påverka situationer i det som sker här och just nu.