Organization-in-the-mind

 

Begreppet bygger vidare på tanken att vi har en egen inre karta över hur den organisationen man arbetar inom ser ut och fungerar. En inre bild som ständigt påverkar oss och våra beslut.

Denna bild består av en sammansmältning av alla våra upplevelser av att arbeta i organisationen. Din hjärna har en otrolig kapacitet att processa allt detta och ge dig förslag på vägval.

Efter som denne inre bild styr dig, kan det vara klokt att undersöka hur den faktiskt ser ut och om din bild stämmer överens med de som du arbetar tillsammans med.

En enkel med spännande övning som du kan göra själv, men hellre tillsammans med kollegorna är att rita en bild av hur man uppfattar den egna rollen i organisationen. Det är viktigt att du inte går händelserna i förväg utan gör övningen steg för steg.

Mål är att skapa en någorlunda samstämmig bild av hur man uppfattar organisationen. Ju mer samstämmig bild man har i gruppen desto lättare är det samverka och göra jobbet.

Genomförande:

Material papper och några färgpennor

 • Rita en bild av hur du uppfattar din roll i organisationen
 • Det ska vara tydligt på bilden var du är gestaltad på bilden
 • Undvik att rita en “organisationsskiss” – försök istället tänka i bilder
 • Var modig – använd olika färger och former för att illustrera din inre bild
 • Du får inte använda ord eller siffror

Maxtid 6 – 8 minuter

Är ni flera som gjort övningen, så visar en i taget sin teckning men säger ingenting, – ingenting alls. Utan låter de andra tolka eller fantisera vad hen tycker sig se i teckningen eller sakna. Först efter det får konstnären ge sin beskrivning av vad hen ritat. Sedan går man vidare.

Har du ritat själv, får du fundera på egen hand. Hur kommer det sig att du har ritat var du gjort, vad säger det om dig. Kanske har du några kollegor som kan tolka din bild åt dig?

Era bilder som ni nu har ritat, säger någonting om hur era inre bilder av hur ni upplever att arbetet fungerar på din arbetsplats.

Vi har själv gjort den här övning många gånger med olika arbets- och ledningsgrupper. Det är spännande att tillsammans med gruppmedlemmarna utforska bilderna.

Här kommer några iakttagelser som kan hjälpa dig att själv tolka din bild.

Några ledtrådar jag brukar titta efter är:

 1. Ledare och chefer brukar ofta illustrera resultatet av arbete i sin kontext. En kvinna som arbetade på kvinna migrationsverket ritade en jordglob på sin bild med tydlig markering på Sverige. Det är sällan medarbetare illustreras sin koppling till det faktiska resultatet.
 2. Det är spännande att se hur medarbetare illustrerar arbetsrelationer till andra medarbetare. Till de som de har en nära arbetsrelation till är strecket mellan figurerna tydligt markerat till andra finns bara ett knappt synligt streck om ens det.
 3. Det är nästan alltid så att medarbetare trots, tydliga instruktioner glömmer att illustrera sig själv i sin roll. Det leder naturligtvis tanken till hur synlig/osynlig man upplever att man är på arbetsplatsen.
 4. Andra använder hela pappret medan andra koncentrerar sig på en liten bild i ena hörnet. Jag minns en medarbetare inom rättsväsendet, som ritade ett litet skrivbord i en hörnet, men en liten figur som knapp räckte upp till skrivbordsytan. Hon var påtagligt berörd av övningen.
 5. Jag tycker det är spännande att se hur många personer som finns med på teckningen och i vilka gruppering. Det är slående hur exakt antal många anger trots att de snabbt bara ritat en bild.
 6. Det är också spännande att se hur visa ritar ansikten, ben och armar och hur andra inte gör det.

Det finns många saker att undersöka. Om du är lite modig så visa din teckning för dina medarbetare, peka på var du är i bilden och be dem reflektera kring hur de uppfattar dig i din roll.

Glöm inte bort att de andra som associerar kring din bild gör det genom sin egen lins och sina erfarenheter av att arbeta tillsammans med dig.