Skilja på roll och person

Huvudfrågan om man är ”i roll eller i person”, – är vilket hjärta du följer. Följer du organisationens hjärta fokuserar du på syfte och mål. Följer du ditt eget hjärta hamnar du i att agera utifrån dig som person.

Nedan illustreras rollen utifrån våra arbetsrelationer. Det är viktigt att du förstår spelidén, då kan du söka upp och etablera kontakt med kollegor du behöver samarbeta med för att lyckas med ditt uppdrag. Vi behöver utveckla våra arbetsrelationer utifrån vad som krävs för att vi ska nå våra mål. Våra egna behov är underordnande organisationens. Däremot styrs våra relationer utanför rollen av att ömsesidigt tillfredsställa varandras behov av närhet och gemenskap.

Illustration att vara i roll

När man utifrån sin roll och sitt uppdrag, kontaktar någon annan i organisationen, gör man det för man vill uppnå mål och syfte. Tar man kontakt med varandra utanför rollen har man ett annat behov. Kanske delar man samma intresse och ser en möjlighet till en vänskap.

Nätverkar man med medarbetare utifrån spelplanen (den formella strukturen) istället för utifrån vilka man gillar, uppnår man helt andra resultat. Ett talesätt som speglar detta är ”Det handlar om vad vi ska kunna göra för organisationen och inte om vad som organisationen ska kunna göra för oss”.

 Professionalitet handlar att utföra det rollen är skapad för att åstadkomma. Rollen behöver anpassas till vad som händer både innanför och utanför organisationen. När du kliver in i rollen på jobbet så har du sagt ”ja” till att lägga all min kraft på att bidra till organisationens syfte och mål. Rollen är skapad i ett organisatoriskt sammanhang.

Du väljer vad du ska ta med dig in i rollen vad gäller din kunskap, kompetens, intressen, förmågor och vad du ska lämna utanför. Väljer du att gå in i rollen som t ex ett yttre befäl så tar du med dig dina polisiära kunskaper, ditt intresse för andra människor, kanske kan du tala andra språk som kan komma väl till pass. Du tar med dig din inre drivkraft och önskan att bidra till ett tryggare samhälle. Ligger dina egna drivkrafter i linje med organisationens syfte och mål, är du förmodligen väldigt motiverad och vill göra ett bra jobb. Andra intressen som t ex fiske, jakt eller matlagning är något som bör lämnas utanför rollen för att det inte bidrar till att nå organisationens syfte och mål.

Med rollen som stöd kan du utföra saker som du annars inte skulle vara bekväm med, t ex att hålla tala till dina medarbetare i ett större forum eller att fatta beslut som går emot vad medarbetarna vill i en fråga. Rollen utmanar dig att vara så professionell du bara kan. Det handlar på inget sätt om att stänga av känslor och bli kall och fyrkantig. Nej – det handlar mer om att vara tydlig och verka inom de formella strukturerna. Inom dessa ramar kan du lättare vara öppen med sina känslor i olika sammanhang samtidigt som det gäller att inte tappa bort uppgiften. Känslor inom det systemiska sättet att arbeta anser vara en viktig informationskälla till vad som händer i systemet dvs mellan människorna i organisationen.

På arbetet går vi ofta in och ut på möten utan att stanna upp och tänka till vilken roll vi har just det sammanhanget. Det finns alltid en risk att vi snabbt tar en roll som vi är vana att ta och inte utifrån vad som är bäst för sammanhanget. Det kan sätt hinder i vägen för arbetet. Därför är det alltid klokt att stanna upp och tänka till och vara lite nogsam när man byter sammanhang, så man inte fortsätter och kör på i den rollen man tog i det tidigare sammanhanget.

Lika viktigt som det är att kliva i arbetsrollen är det också att kliva ur det. Att vara kvar i rollen när du kommer hem brukar inte gynna relationen till vänner, barnen, sambo eller andra i familjen.

Du hjälper andra och dig själv och andra att vara i roll genom att:

 • Hämta kraft och motivation utifrån syftet
 • Påminna om uppgiften och se helheten
 • Inte äga tid åt att spekulera om relationer
 • Håll koll på att egna behov inte blir styrande för arbetet
 • Undvika föreslå slentrianmässiga lösningar
 • Undersöka varje situation som unik
 • Inse att du sällan helt kommer till din rätt
 • Acceptera att du aldrig kan bli helt ”rättvist” bedömd av andra
 • Iaktta dina naturliga reaktioner och ge dig själv tid att komma i balans.
 • Ge tid till att stämma av att ni förstår varandra och är överens
 • Använda ett faktabaserat språk som är tydligt och lättförståeligt
 • Ta fram kriterier för att klargöra val och beslut
 • Påminna om sammanhanget

Läs mer under Metodbank:
Rollanalys

Läs mer under Webbkurs:
Att utvecklas i rollen

 

Spara