Gränssättande samtal

 

Gränssättande samtal är inte det först du gör, utan det kommer i slutet av en serie samtal i syfte att påverka en medarbetare. Om det är något som en medarbetare gör som inte är bra, så behöver du säga till. En klar och tydlig feedback förmedlad med respekt och tydlighet, brukar i de flest fall fungera. Men gör det inte det kan du behöva undersöka tillsammans med den eller de berörda vad det är som gör att man väljer att göra som överenskommet.

Inom vissa verksamheter använder man trafikljuset som en enkel mall enkel mall hur ett gränssättande samtal kan gå till.

Innan du kör ett gränssättande samtal. Se till att du har undersökt situationen noga, så du inte missförstått någonting. Du tar en stor risk om du litar på någon annans tolkning av vad som hänt. Försök få en så tydlig bild av vad som har hänt som möjligt.

När man har den här typen av samtal är det viktigt att ta det enskilt – se till att du väljer ett rum där ni kan vara ostörda. Sätt gärna ett eget mål för samtalet, vad vill du uppnå, är det att nå fram med det budskap och få en förändring till stånd, eller att personen ändrar attityd eller inser att hen jobbar för mycket. Är det en situation som har gått ganska långt kan det var klokt att fundera över om du behöver ha med någon mer vid samtalet. Du kan också träna lite framför spegeln eller berätta för någon du känner hur du tänker gå till väga.

 

Rött ljus – försök att vara så tydlig som möjligt

 • Tala utifrån ”jag” – inte man. Det är direkt felaktigt att prata om vi i gruppen. Det är mycket sällan man vet vad gruppen verkligen tycker i frågan
 • Var tydlig med syftet i början av samtalet
 • Fortsätt vara tydlig med vad du vill och hur du vill ha det
 • Behåll fokus på frågan, det är så lätt att trilla in på något sidospår, speciellt om personen reagerar känslomässigt
 • Utmaningen är att stå kvar utan att backa, men också utan att kränka den andra.

 

Gult ljus – bjud in till dialog

 • När du levererat ditt budskap klart och tydligt, är det dags att bjuda in den andre till dialog, för att få den andre bild av saken
 • Försök att bjuda in den andra till att hitta lösningar. Det är lättare att följa sina egna förslag och också kunna vara konstruktiv i det här läget
 • Efterfråga lite olika lösningar, försöka att titta på konsekvenserna tillsammans, vad det skulle innebära
 • Kommer inga förslag, får du föreslå olika lösningar. Var noga med att personen förstår vad de innebär och hur de kommer att följas upp

 

Grönt ljus – följ upp och peppa

 • Följ upp samtalet
 • Om det går åt rätt håll ge gärna positiv feedback
 • Det kan gå lite fram och tillbaka, stötta gärna om du der att personen verkligen försöker
 • Om det inte går åt rätt håll, blir nästa steg att tala om hur rutinen på ditt företag ser ut vad gäller ev omplacering eller varning