Organisationens spelidé

 

 

1. Att förstå hur organisationen är uppbyggd

Schack

 

I dag omorganiserar ett flertal stora statliga verk utifrån nya organiseringsprinciper. Samhället förändrats och organisationerna behöver följa efter. Gamla organisationsstrukturerna har ersatts med nya mer flexibla strukturer. De nya strukturerna bygger ofta på tanken att organisationen ska vara, medborgarorienterade, ha helhets-perspektiv och vara transparenta.

Tänk dig ett schackspel. Där har man kommit överens om strukturen, hur brädet ska se ut och vilka steg de olika pjäserna kan gå. Man har också enats om en del specialregler som gör att pjäser kan byta plats med varandra. Sedan kan man spela utifrån olika strategier med strukturen ligger fast.

Detta formella ramverk är viktigt för allt vårt agerande i organisationen. Visionen är en ledstjärna samtidigt som målen är ett sätt för oss att försöka mäta om vi är på väg dit.

Det är inte ovanligt att man inte känner till vilka tankar som ligger bakom strukturen. Hur ser det ut för dig:

 • Vilka organiseringsprinciper är din organisation uppbyggd på?
 • Vilken organisationsform har man valt och varför?

 

 

2. Vad ska vi göra och varför?

 

Leadership-team 

 

Ett sätt att definiera ert uppdrag och sammanhanget är ”Hissen”. Du ska på kort tid, mellan ett par hissvåningar beskriva kärnan i verksamheten genom att besvara frågorna:

 • Vilka är vi?
 • Varför finns vi?
 • Vad ska vi uppnå ?
 • Hur ska vi uppnå det vi vill ?

Besvara frågorna individuellt och jobba sedan i gruppen med att sätta ihop de bästa svaren. Du har ni fått ihop några meningar som beskriver kärnan i er verksamhet. Det kan du med lätthet berätta för en intresserad kollega i hissen.

 

 

3. Hur ser spelidén ut?

 

 Raket

Strukturen är en sak och spelidén är en annan. Bestämmelsen kring schackspelet är klart och definierat. Det är själva grunden. Sedan kan man spela på olika sätt, ha olika strategier beroende på vad man vill åstadkomma.

För att avgöra spelidén behöver du förstå sammanhanget. Vilken är organisationens huvuduppgift och vilket värde ska ni bidra med till människorna i samhället eller i värden. Ju mer ni vet om just ert sammanhang desto bättre kan ni arbeta tillsammans.

En god struktur och en inspirerande ”Spelidé” kan lyckas frigöra medarbetares egna drivkrafter. Det finns dessvärre inga genvägar. Det går inte att ”knycka” någon annans spelidé då organisationer förutsättningar, kraftfält och kontext är helt unika.

Viktiga frågor att besvara inför arbetet att skapa den nya spelidén:

 • Vad ”brinner” du för och vad gjorde att du valde just din organisation som din arbetsplats?
 • När i arbetet är du ”ett” med din tanke, känsla, passion och drivkraft?
 • Vad tror du att ni behöver i arbetsgruppen för att själva bli ”den drivande motorn” som leder arbetet med att utveckla organisationen?
 • Vilken form av ledarskap tror du kan stimulera innovation, nytänkande och bidra till ett ökat ansvarstagande på alla nivåer?
 • Hur skulle en spelidé som skapar lust, är enkel att tillämpa och som ger resultat kunna se ut?

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara