Subgrouping

 

Att diskutera för och emot i en diskussion var för sig

När man diskuterar är noga med att hålla sig till ämnet. Det är konstruktivt om man kan bygga på varandras ideer utan att själv försöka få in sin egen ide. Först när ämnet är uttömt går man vidare och lyfter in ett annat ämne. Om det finns olika synpunkter i en fråga kan man tillämpa en systemisk metod som kallas för subgrouping, se nedan.

Illustration subgrouping

I dialoger när man har en avvikande uppfattning, väntar man tills ämnet är uttömt och fråga om man får komma med ett nytt ämne eller förslag.

Metoden kallas för subgrouping och innebär att man inom gruppen, låter de två subgrupper tala ostört med varandra medan den andra subgruppen lyssnar.

I första bilden, finns en grupp där deltagarna har olika åsikter i en fråga. Det finns de röda som tycker en sak och de blåa som tycker en annan.

I andra bilden sker, det som nästan alltid sker att man då försöker argumentera och övertala varandra att tycka detsamma som en själv. Det blir ofta lite ”ping-pong” dvs fram och tillbaka i dialogen utan att någon egentligen lyssnar på vad den andre säger. Båda parters projekt är att övertala den andra och vinna över den till sin sida.

I den tredje bilden har man delat upp gruppen i två funktionella subgrupper, där gruppmedlemmarna får tala klart med varandra och fördjupa sina ståndpunkter medan den andra gruppen lyssnar. Därefter får den andra gruppen komma till tals.

Fjärde bilden illustrerar hur gruppmedlemmarna genom att lyssna på den andre gruppen är att man upptäcker likheter och känner igen sig i vissa delar av deras argument. Slutligen för man samman hela gruppen. Då har en integrering skett av vissa delar och gruppen kan lättare lyssna till varandra.

 

Spara