Grupputveckling

 

Vad du behöver kunna om en grupp

Arbetsgrupper som kommit längre i sin utveckling, känner större arbetsglädje och är mer effektiva. De kan lättare komma fram med nya banbrytande förslag, då man har en öppen kommunikation och kan bygga på varandras idéer. Dessutom blir arbetet så mycket mer roligt.

Vad gäller team, arbets- och ledningsgrupper behöver du veta att:

 • Grupper utvecklas i olika faser
 • Det som kan gynnsamt i en fas kan var hindrande i en annan
 • Gruppen behöver tid tillsammans för att utvecklas
 • Uppgiften kan vara avgörande för hur långt man behöver utv.
 • Det finns en dynamik mellan ledaren och gruppen
 • Förutsättningar runtomkring gruppen påverkas dess utveckling

Gruppens utvecklingsfaser

Med lite träning kan du identifiera i vilken utvecklingsfas din grupp befinner sig. Viktiga ledtrådar är hittar du genom att:

 • att lyssna på hur man kommunicerar med varandra (schema)
 • att se hur ni beter sig mot varandra och ledaren
 • att känna in stämningen i gruppen

Det finns många olika grupputvecklingsteorier – men i princip alla är överens om faserna, dock har man lagt fokus på olika saker och benämnt fenomen olika. Här utgår vi från Susan Wheelans benämningar.

 • Tillhörafasen
 • Konfliktfasen
 • Tillit och strukur
 • Arbete och produktion

Kort om tillhörafasen
Tillhöras fasen är en försiktig fas då man närmar sig varandra genom att vara artig och trevlig. Behovet att bli sedd och accepterad av gruppen och ledaren är stor. Man vill att ledaren ska kliva fram och tala om var skåpet ska stå. Någon större oenighet finns inte i gruppen. Medlemmarna tenderar att stötta varandra och förslag – trots att de vet att något annat skulle vara bättre. Medlemmarna har svårt att fokusera på uppgiften. Man inte våga konfrontera varandra i syfte att få fram goda lösningar. Drivkraften är snarare att undvika att konfronteras med varandra, vilket gör att man också flyr undan uppgiften.

Konfliktfasen
Konfliktfasen, kännetecknas av att man börjar att tröttna på sin egen och andras passiva hållning. Det blir jobbigt att i längden att bara hålla med. Nu vill man komma framåt och visa sin kompetens. Det blir nu helt annan känsla i gruppen, mera spänningar. Man utmanar ledaren som ett första steg, därefter blir man mer ifrågasättande av varandra. Man kliver upp på banan och försöker hitta sin plats mitt ibland de andra. Fasen är kämpig rent känslo-mässigt och många blir rätt trötta på varandra. Smågrupperingar kan göra situationen värre. Även om det är ett tungt arbete – är gruppen nu verkligen på väg att skapa en grund tillsammans.

Tillit och struktur
När medlemmarna har klarat av sina positioneringar och landat med varandra som grupp, är man på väg inom den tredje fasen. Man är nu rätt slutkörd men ändå tacksam över att det slitsamma arbete i fas två nu är över. Nu börjar man för första gången på allvar fokusera på arbetet och den uppgift som ska utföras. Den börjar bli mer viktig än relationerna i gruppen. I fas tre gör man ofta ett omtag kring mål, syfte, värderingar – då man nu tillsammans vågar undersöka hur en funktionell struktur skulle kunna se ut. Strukturen gör också att tilliten till varandra ökar.

Produktion
I fjärde fasen skapas ett arbetsklimat som göra att medlemmarna kan hantera svåra frågor. Feedback används flitigt som en del i arbetet att utvecklas tillsammans för att nå goda resultat. Man är på samma banna, har fokus på uppgiften och gör vad man kan för att bidra till varandras arbeten. Stimulansen är hög och man kan längta efter att gå till jobbet: Man ser till helheten och resultatet.

Susan Wheelan har sammanställt forskningsresultat över hur grupper fungera i över 20 års tid. Hon anser att följande 10 punkter är avgörande vad gäller att få en grupp att utvecklas. Gör gärna denna snabbanalys med din grupp – så får du snabbt en bild av vad ni behöver utveckla.

Ett första steg kan vara att göra en egen analys av gruppen.

Hjulet GDQ

Du kan också göra webbkursen ”Att utveckla din grupp”. Där går jag igenom djupare hur du kan analysera din egen grupp vad du mer kan göra för att utveckla gruppen. Du får också arbeta med vad som ledare respektive gruppmedlem kan göra för att stödja utvecklingen.

Ett annat steg kan vara att boken ”Att utveckla ett team” av Susan Wheelan” 2010. Hon beskriver gruppens utveckling på ett enkelt och lättfattligt sätt. Dessutom finns det fyra tester i boken

 • Checklista för organisationens stöd
 • Checklista för teamprestationer
 • Checklista för effektiva medlemmar
 • Checklista för effektiva ledare

Länk till vår webbkurs ”Samspelet mellan Individen, gruppen och systemet”.

 

Spara

Spara