Rollen som utvecklingskoncept

 

Rollanalysen är en spännande metod som du lätt kan arbeta med. Den bjuder in dig till en utforskande resa för att upptäcka hur du ser på dig, din roll och vad som händer i din organisation. Det är inte alltid så lätt att svara på frågorna. Du behöver avsätta tid, ge utrymme för reflektion och framförallt vilja.

Grunden innebär alltid att förstå den formella strukturen, utifrån vilka organiseringsprinciper är organisationen skapad. Det ger dig en bil över hur det är tänka att maskineriet ska fungera. Är det en hierarkis organisation eller en matris? De olika strukturerna kräver olika saker av medarbetarna för att helheten ska fungera.

När strukturen eller organisationen befolkas, skapas processer som är minst sagt svårstyrda. Det bildas kraftfält i systemet och en dynamik uppstår. Att lära sig att förstå organisationens dynamiken är viktigt att att kunna lyckas i rollen.

Du som person, kliver in i en roll i ett sammanhang. Du gör klokt i att stanna upp och fundera över vad du verkligen vill bidra med, vilka är dina egna inre drivkrafter?

Hur uppfattar du organisationens syfte? Inte bara målet, utan vad ska ni som organisation bidra med till mänskligheten?

Du skapar alltså din roll utifrån di egen inre bild av du brinner för, organisationens syfte, vilka resurser du kan använda dig utav och hur du förhåller dig till helheten. Frågorna i rollanalysen syftar till att ge dig ett större perspektiv och se rollen i sitt sammanhang. Risken är annars att du tänker lite för snävt och inte ser alla möjligheter.

I rollanalysen fokuserar man på ett helhetsperspektiv. Utgångspunkten är att vi alla är sammankopplade till varandra i ett enda stort levande mänskligt system. Det sätter fingret på allas vårt ansvar att skapa en värld där vi alla kan leva i och må bra. Perspektivet gör oss ansvariga för varandra oavsett vilket land vi kommer ifrån eller var vi bor.

För att uppnå ett sådant system i balans, där hänsyn tas till alla människor behov, har vi en bit kvar. Men alla, var och en kan börja syna sina egna val. Hur påverkar det du gör andra i organisationen eller hur bidra dina köp i vardagen till att förhindra barnarbete i ett annat land. Genom min koppling till systemet kan jag alltid påverka i det lilla och ibland i det stora. Det är det som gör mig till en kännande, levande och tänkande människa.

Det omedvetna är en viktig faktor i alla sammanhang. Vi är inte logiska varelser så styrs av våra tankar. Vi har behov som tar sig i uttryck med hjälp utav vårt omedvetna. Det skiner igenom i hur vi handlar, vårt kroppsspråk och hur vi kommunicerar. Genom att förstå de omedvetna processer kan vi få information om vad som händer med oss och i organisationen. Det omedveten är en viktig källa för att hämta information.

Med rollen som stöd kan du utföra saker som du annars inte skulle vara bekväm med, t ex att hålla tala till dina medarbetare i ett större forum eller att fatta beslut som går emot vad medarbetarna vill i en fråga. Rollen utmanar dig att vara så professionell du bara kan. Det handlar på inget sätt om att stänga av känslor och bli kall och fyrkantig. Du behöver tydlig och verka inom de formella strukturerna. Det gör det lättare vara öppen med sina känslor i stunden. Det är viktigt att du ledare visar värme och omtanke kring dina medarbetare, samt bekräftar deras insatser.

Rollen skulle kunna beskrivas som en osynlig uniform. När du har uniformen på dig, talar du om för dig själv och andra, att du har en uppgift i ett specifikt sammanhang. Du väljer vilken kunskap, förmåga, drivkraft du har nytta av och tar med dig in i rollen. Dina andra intressen som inte gagnar uppdraget får du lägga åt sidan och syssla med på din fritid.

 

 


 

Läs gärna även följande länkar:

Utveckla din förmåga att leda

Vi utvecklas alltid i ett sammanhang