Att stötta gruppens utveckling som medarbetare

 

Som medlem i arbetsgruppen behöver du också känna till faserna för att kunna hjälpa gruppen framåt i sin utveckling. Det finns saker som är viktigt att du som medlem tar ansvar för att göra.

Det som oftast hindrar en grupp, är att medlemmar känner sig ifrågasatta och går i försvar. Det blir då betydligt svårare att kommunicera och risken är att vi drar oss tillbaka. Du kan se till att kommunikationen upprätthålls genom att:

 

Hålla en undersökande attityd till det som sker.
Händer misstag, försök att undvika att värdera det sker i termer av bra eller dåligt. Undersök istället förutsättningarna samt vad var och en kan bidra med så man inte hamnar där igen. Att lägga skuld på någon, är inte konstruktivt utan snarare låser inte bara individen utan hela gruppen. Det viktiga är att vi kan skapa ett klimat där vi kan lita på varandra och skapa självförtroende hos gruppmedlemmarna.

 

Vara tydlig och specifik i din kommunikation med andra.
När du är otydlig eller luddig i din kommunikation med andra, skapar du ett utrymme för tolkningar och fantasier. Det blir sällan bra. Tydlighet kring vem det gäller, vad som har hänt och hur det skedde hjälper och begränsar fantasierna. Försök begränsa antaganden genom att lägga fram fakta dvs vad man har sett eller iakttagit. Köp inte andras tolkningar och undvik att skapa egna.

 

Skapa en struktur för att tycka olika på ett bra sätt
När grupper utvecklas och man börjar våga tycka olika och utmana varandra, erbjud en struktur för att fortsätta dialogen. Att tycka olika är svårt för en grupp och dynamiken blir gärna att de olika sidorna vill bekämpa eller vinna över de andra på sin sida. Men att tycka olika kan vara en tillgång om du kan hantera den på rätt sätt. Ett sätt att hantera det är metoden subgrouping.

 

Bidra aktivt till en levande dialog kring era roller
Roller är något som man alltid behöver arbeta med att klargöra. Organisationen utvecklas och rollerna med den. Föreslå gärna att ni tar er tid att diskutera hur ni på bästa sätt ska kunna jobba tillsammans. Ett sätt där ni tillvara hela gruppens kompetens och kunskap. Det är klokt att samtidigt diskutera era olika roller i gruppen och klargöra vad gränserna går.

 

Föreslå en funktionell arbetsfördelning
Stötta gärna andra att komma fram med sina resurser och förslå en funktionell arbetsfördelning. Diskutera hur ni ska organisera er för att ta till vara hela gruppens kompetens.

 

Jobba utifrån mål, roll och sammanhang
Fortsätt att stödja dina kollegor utifrån att strukturera arbetet utifrån målet och se till att klargöra roller och sammanhanget. Använda känslor som en viktig informationskälla.

 Läs gärna även följande länkar:

Gruppens utvecklingsprocess

Anpassa ledarskapet