Utbildning – IRL – Designade för kund eller webbkurser

 

Utvecklingsprogram

 

Medarbetar och ledarprogram

MBB consulting erbjuder systemiska utvecklingsprogram för medarbetare, ledare och chefer. Dessa skräddarsys utifrån organisationens syfte, struktur, dynamik och systemet mognadsgrad.Varje organisation har sina specifika utmaningar. En matrisstruktur bygger på tanken av självgående medarbetare som driver sitt arbete effektivt utifrån två olika styrled. Hierarkiska strukturer behöver medarbetare som kan arbeta vid gränserna etc.

Vår målsättning att deltagarna efter programmet aktivt ska kunna verka i sina roller och starkt bidra till att organisationen når sitt syfte och sina mål.

Organisations uppdrag har en stor betydelse för hur vi reagera och agerar i våra roller. Den påverkar alltid. Som ledare behöver man kunna se dess påverkan och hantera dynamiken runtomkring. Misslyckas man med det finns en risk att istället levererar motsatsen. Tänk dig en HR-avdelning som ska stötta konflikter ute i organisationen, som fastnar i en egen konflikt och kan inte vara någon annan till hjälp.

En annan viktig förutsättning är i vilken fas hela systemet befinner sig i. Är man en mogen organisation men strukturer för lärande i vardagen eller är medarbetarna i systemet otrygga och söker stabilitet i ledare och strukturer. Ledningsutvecklingsprogram, handlar inte bara om att utbilda medarbetare. Utan att utbilda medarbetare att förstå, hantera och styra systemet. I de olika utvecklingsfaserna bör man använda sig att de metoder, verktyg, förhållningssätt som hjälper dom vidare i sin utveckling. Annars finns risk att de man arbetar med inte får fäste i organisationer och blir glöms bort efter några månader.

Vi har under flera år haft uppdraget att utveckla polisens ledarskapsprogram ”Det direkt ledarskapet”. Vi har transformerat programmet till en tydligare systemiskt inriktning. Fokus att inte bara legat på att leda sig själv och gruppen utan också våga leda eller påverka ett helt system.

Vi bidrar gärna till att skapa ett systemiskt ledarprogram som är anpassat efter vad företaget befinner sig i för utvecklingsfas.

 

Raket_2

Nu är vi redo för en ny design – IRL i kombination med webb

Mbb consulting har konstruerat ledarprogram som bygger på ett nytt koncept. Designen innebär att deltagarna, kan förbereda sig på ett annat sätt när det kommer till utbildningen. Deltagarna har tillgång till alla föreläsningar under hela utbildningen samt ett år efteråt.

Vår tanke är att deltagarna lättare ska kunna träna och utvecklas i vardagen med hjälp av webbkursen samt uppföljande träffar.

Vi tror att detta blir en spännande, mer intensiv kurs med mer synliga resultat i vardagen.

 

Handledarprogram

Vi designar handledarprogram för verksamheter som är beroende av att handleda eller lära upp nya medarbetare som till exempel polismyndigheten, tullverket och åklagarmyndigheten. Syftet med dessa är att snabbt sätta in aspiranterna i verksamheten, öka deras trygghet, utveckla dem i sina roller och skapa goda förutsättningar för att vilja fortsätta verka inom organisationen.

Inom polisen har vi genomfört dessa program under 15 års tid. Syftet har varit att tillgodose myndigheterna och organisationerna med handledare, vars uppdragit varit att handleda nya kollegor. Programmen har varit olika långa allt ifrån 3 veckor till ett par dagar.

 

Föreläsningar

Vi föreläser om systemiskt och dynamiskt arbete inom organisation, allt ifrån Rollanalys, Konflikthantering, Förändringsprocesser, Att leda system etc.

 

Workshops

Vi erbjuder kortare workshops där deltagarna får pröva på olika systemiska metoder och verktyg. Marika Brandt Brune är aktiv i föreningen Kaleidoskop som erbjuder workshops till självkostnadspris i Göteborg och Stockholm.

 

Att skapa förutsättningar för en lärande organisation.

Vi bidrar med att bygga strategier i vardagen för att bidra till både lärandet i organisationen men också att utveckla systemet.

 

Webbkurser:

Mbb consulting har byggt och håller på att bygga ett antal webbkurser. Dessa innehåller i koncentrerad form – vår kunskap och erfarenhet som vi har samlat under årtionden som konsulter. Vi har fokuserat på det metoder och övningar som verkligen fungerar och har gett resultat. Allt vårt arbete ligger inom den systemiska och dynamiska teoribildningen.

De står för sig själva, men kan lämpligast användas i kombination regelbundna utvecklingstillfällen. När vi träffas är deltagarna väl förberedda har arbetat med ämnet genom övningar, lite på förhand. Vi kommer snabbare igång med arbete och deltagarna har miniföreläsningar och text att falla tillbaka på.

Webbkurserna består av ett blandat material, där vi försökt att täcka av så många inlärningsstilar som möjligt. Ljud, bild, film, text, övningar, utmaningar och reflektioner i vardagen.

Vi hoppas och tror att det skall kunna öka förmågan att kunna verka i olika roller på kortare tid.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara