Att hantera det okända – om förhållningssätt, strategier, mod och rädsla i terrorsituationer

 

1061151-riot-police

 

Denna kurs har inspirerats av vårt arbete med s.k. highrisk team/high safety teams. De team som arbetar under extrema och hotfulla, där det kan behöva fatta beslut om vilka som ska överleva eller inte. Fokus för arbetet har varit insatschefer eller skyddsingenjörer.

Detta arbete kräver att du snabbt kan ställa om till ett läge där du behöver tolka och förstå situationen utifrån det som sker i nuet. Du kan inte i samma utsträckning förlita dig på tidigare erfarenheter. Att möta det okända kräver en annan strategi och beslutsfattande.

I dagens samhälle är det inte längre en fråga om vi kommer att ställas inför dessa situationer utan när.

Webbkursen riktar sig till insatspersonal inom blåsljusorganisationer, eller andra högpresterande team som besättningar eller sjukvårdspersonal.

 

Hur pass förberedd är du?

Kan du och ditt team möta en terrorsituation, där verklighet ter sig annorlunda än vad du är van vid och där motståndarna inte skyr några som helst medel. En situation där du och din grupp är den indirekta måltavlan?

Denna webbkurs vill bidra till din förberedelse inför vad som kan hända och inse vikten av att träna i vardagen. Det finns en stor risk att man bara ”kör på” utan att man avsätter tid till att lära av varandra, jobba med gruppen och följa upp det jobb som görs.

En annan mycket viktig fråga är hur man ser till att de glapp som finns mellan enheter. Det som inte funkar i vardagen med kommunikation, rätt material etc kommer troligen inte heller att fungera i en extrem situation.

Det kommer krävas tid. Det handlar om att skapa tid för att reflektera och mentalt förbereda sig.

  • Vilken tid har du i dagsläget?
  • Vilken tid råder du själv över?
  • Vilken tid kan du själv skapa?

Kanske finns tid i form av uppsamlingar, möten, APT-träffar, eftersnack i bilarna, handledning eller andra aktiviteter. Har du brist på tid kommer det att ta längre tid, men det går. Samtidigt det är brådskande. Du eller några av dina kollegor kommer att behöva agera i en terrorsituation. Det är inte frågan om det kommer att ske utan snarare när.

  • Är detta något du vill satsa på?
  • Är detta något som ditt team eller arbetslag behöver?
  • Är detta något som din organisation stödjer?
  • Vad vill medborgarna?

Detta program kommer att guida dig igenom olika steg – allt arbete leder fram till målet att kunna fullgöra er arbetsuppgift på bästa sätt, och därigenom skapa bästa förutsättningar att de flesta av er också kommer hem.

 

Länk till webbkurs

Spara

Spara

Spara