Att skapa lärande i vardagen

Under produktion

 

Hur ser det ut med lärande i organisationer, var finns ”guldet” någonstans. Är det att träffas på en kursgård med kursledare eller finns det andra mer effektiva sätt? Vi tror att man behöver variera sig. Ett problem med kursgårdsvarianten är det kan vara svårt att tillämpa kunskapen, när man inte fått pröva tillsammans med de man faktiskt arbetar med. De andra på arbetsplatsen har inte varit med på samma resa. Hur många har inte hört ”har du varit på kurs nu igen”.

Lärandet i vardagen – eller att skapa strukturer för hur man bygger en lärande organisation har en stor potential. Den störta utmaningen är att skapa tid till detta i vardagen. Då detta är ett undersökande arbete som tar lite tid, finns stor risk att de prioriteras bort när man hamnar under tidspress. Men det gäller att hålla ut tills man kommer över puckeln och faktiskt inser vad detta kan ge.

Vi inser inte riktigt vårt värde av vårt eget kunnande, den tysta kunskapen – dvs något som vi bara gör för att vi har lärt oss att det funkar – behöver inte ens vara medveten.

Vi arbetar med Jona Rosenveld strukturer och tankar kring ”Learning from success”. En annan metod som vi tillämpar i detta avseende är Appreciative inquery.

Vi erbjuder också webbkurser i syftet att grupper själv ska kunna jobba med arbetsuppgifter tillsammans för att öka sitt eget lärande. Det mest spännande är att det väcker sådan motivation och inspiration.