Att skapa motivation

Under produktion

 

Att öka motivationen hos medarbetare i en organisation kan också vara ett sätt att utveckla en grupp eller ett system. Vi, människor har grundläggande behov, tillfredsställs dessa känner vi en större motivation för arbetet. De grundläggande behoven handlar om att

  • Man tas i anspråk, får bidra med sina kunskaper och utvecklas.
  • Ha ett eget ansvar och kunna välja hur man ska arbeta för att nå målet
  • Känslan av att tillhöra ett sammanhang, där man blir sedd, hörd och bekräftad.

Motivation ger resultat. Det som skapar motivation är:

Att känna sig kompetent – du vill känna dig duktig, behärska det du tar sig för och att utvecklas och lära. Du vill gärna vara i miljöer där du utvecklas. Du behöver också få bekräftelse från andra i omvärlden att du tänker rätt och gör framsteg. Får du inte det behovet tillfredsställt, kan du känna tristess.

Vad gör att man känner sig kompetent på jobbet?

När känner man sig kompetent?

Känsla av att kunna göra egna val (Autonomi) – en upplevelse att du själv kan välja hur du ska göra och styra över egna tankar. Du behöver inte en omgivning där andra hela tiden talar om vad du ska göra. För mycket kontroll hindrar din drivkraft och förmåga att lära dig själv hur saker fungerar. Det känns inte bra när ditt handlingsutrymme minskar. Detta är det enskilt viktigaste av dina behov av dessa tre.

Behovet av vara en i gänget
– Att du upplever att du har trygga och stabila arbetsrelationer till kollegor. När du presenterar nya idéer och förslag möts de med intresse och nyfikenhet. Du känner att du kan fokusera på dina arbetsuppgifter och behöver inte oroa dig för vad dina kollegor tycker och tänker om dig.

I webbkursen arbetar vi med hur du som medarbetare, ledare eller chef kan skapa motivation hos medarbetarna genom att tillfredsställa vissa grundläggande behov.

Om behoven inte tillfredsställs

Tillfredsställer vi inte de grundläggande behoven av känslan att vara kompetens, kunna självständigt styra och känslan av att tillhöra, tappar medarbetare sin motivation och då blir det tungt.

En ambitiös polis som jag träffade i ett sammanhang sa att ”jag har älskat det här jobbet och varit stolt för mitt jobb som polis. Nu i omorganisationen har vi inte kunnat påverka. Våra chefer har varit upptagna med sitt. Jag gör det jag ska, men känner ingen gnista längre. Förut försökte jag och de andra i turlaget sätta lite guldkant, göra det lilla extra för de människor vi möter i jobbet. Men den energin finns helt enkelt inte.