IRL

 

Vi skräddarsyr utbildningsinsatser tillsammans med dig som kund. För bästa resultat anpassas utbildningarna till hur organisationen är uppbyggd tänkt att fungera, kontext, organisationens syfte och mål. Utbildningarna bygger på er verksamhet och er verklighet. Utvecklingen sker så snabbt i samhället, att organisationen behöver löpande utveckla sin verksamhet för att hålla jämna steg. Något vi ofta glömmer är tänka framtid, då vi är har fullt upp med att lösa dagens arbetsuppgifter.

Många organisationer idag försöker implementera ett helhetsperspektiv. I dag finns begreppet med i många visioner och målbeskrivningar. Att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv är utmanande och kräver ett systemtänkande. Konkret handlar det om att kunna leda sig själv i vardagen med hjälpa av organisationens syfte. Du har inte längre bara ansvar för ditt eget arbete, din egen arbetsgrupp eller enhet. De ni gör ska sättas in i ”hur det blir för hela organisationen” och hur det påverkar hela systemet. En stor omställning för många företag som vi gärna hjälper till med.

Vi brinner för den dynamiskt systemiska synsättet. Detta perspektiv erbjuder helt andra möjligheter vad gäller att utveckla en organisation och dess medarbetare. Det är utmanande och stimulerande att se det levande mänskliga systemet som en mycket viktig faktor för utveckling och förändring. Våra metoder bygger på att förstå dynamiken och systemet för att kunna påverka. Vi erbjuder tankemodeller och verktyg för att förstå vad som händer och är på gång, det ger dig ett bra beslutsunderlag inför ditt nästa steg.

Vi har under fyra år utformat och utvecklat, polisens ledarutvecklingsprogram ”det direkta ledarskapet”. Denna har löpande anpassats till den förändring som den organisationen går igenom. Kontakta oss gärna, så kan vi diskutera vad ni vill åstadkomma.