Kommunikation

Under produktion

 

Att lära sig kommunicera utan att få in medarbetare i försvars-position är en av de största framgångsfaktorerna, vilken roll och uppdrag du än har. Kommunikationen är som kroppens blodomlopp. För att vi ska må bra och hålla oss friska behöver blodet flyta genom alla våra ådror. Stoppas det upp någonstans blir vi snabbt sjuka. Likadant är det med kommunikationen i en organisation.

Tänk på ett konfliktsamtal du haft, gärna så färskt som möjligt. Låt oss titta närmar det. Vad var det viktigaste för dig i samtalet?

  • Att uppnå ett visst resultat
  • Att få ur dig all frustration
  • Att återupprätta sin självrespekt genom att skälla ut någon annan oavsett konsekvenserna blir

Konsten att föra konstruktiva samtal i konflikter är mest angelägen när det är viktigt att uppnå vissa mål eller undvika vissa konsekvenser. Vi reagerar utifrån reflexmässiga ”program” och känslomässiga reaktionsmönster, något som finns kvar sedan urminnes tider för att skydda oss i en farlig omgivning. De sätts igång automatiskt i laddade situationer. Dessa reflexer kan förvärra de konflikter vi är inne i. En impuls är, impulsen att ge igen vilken snarare laddar upp konflikten än lugnar ner den. För att tillgodose våra behov och intressen måste vi därför ofta hålla våra reflexmässiga reaktioner i fasta tyglar och i stället aktivt bestämma oss för vad som är det bästa sättet att agera i en viss situation.
Konsten att föra konstruktiva samtal i svåra situationer är något man måste välja att träna upp. Konstruktiva samtal i konflikter har i allmänhet två viktiga mål:

1. Att omvandla en laddad diskussion från en strid om övertaget till ett samtal om hur man kan lösa gemensamma problem.
2. Att upprätthålla fungerande relationer mellan de inblandade (eller till och med förbättra dem).

I webbkursen arbetar vi med ett observationssystem för kommunikation SAVI. Kommunikationen är nyckeln till utveckla systemet.