Det levande mänskliga systemet

Under produktion

 

Organisationer är komplexa, och kan beskrivas som en ”a bloody mess”. Vi människor är bär på en ständig ambivalens. Vi vill något samtidigt som vi tvekar. Dessa olika krafter försöker vi att hantera så gott det går, precis som vi gör i grupper och större levande system. Få saker blir entydigt och glasklara.

Vi kartlägger dessa kraftfält för att förstå vad som händer i organisationer både i stort och i smått. Konflikter uppstår i dessa kraftfält och ageras ut individer och grupper, men kanske inte ens har så mycket med dem att göra. Problemet med kraftfälten är att de är starka och inte helt lätta att påverka.

Att känna igen de olika drivkrafterna inom sig själv är vi till man ganska bra på. Inom grupper är det lite svårare och inom hela system blir det komplext. Likväl behöver vi förstå kraftfältet för att kunna utveckla och leda systemet.

Vi behöver kunna förstå vad som sker i dynamiken för att hantera:

  • Varför händer inte det som ledningen beslutat?
  • Varför överprövar man beslut?
  • Varför behandlar man symptom istället för att komma till rätta med grundorsaken?
  • Hur ser mänsklig utveckling ut i grupp och i organisationen?
  • Vad skapar motivation och hur uppstår hinder?
  • Hur kan du förstå det som sker under ytan i organisationen?

Kan du ha nytta av att förstå och hantera de komplexa skeenden i en organisation?

Då är den här kursen något för dig. Idag finns en ganska stor medvetenhet om hur grupper fungerar. Men vi är inte riktigt lika duktiga på att se hur du som person och grupper påverkas av olika system inom och utanför organisationen. Trots att det är en nyckelfaktor för att kunna lyckas i sin roll.

Ju mer du förstår oss på hur vi människor fungerar, reagerar och fattar beslut desto lättare kan du samarbeta och bidra till att skapa hållbara system och organisationer. Vi behöver lära oss att förstå sambanden och dra nytta av dem. Vårt linjära tänkande ger oss en avskalad bild av verkligheten. Sambanden är den viktigaste nyckel till ett helhetsperspektiv.

Varmt välkommen till denna utmaning!