Systemisk konfliktlösning

 

3844534-conflict-symbol

 

Kursen är en snabbkurs eller en s.k. craschcourse i systemisk konflikthantering. Syftet är att skapa intresse för detta systemisk konflikthantering och dess möjligheter. Den skapades för att stödja HR-personal i sitt arbete kring att systemiskt hantera konflikter.

Länk till webbkursen

Spara

Spara

Spara