Systemisk medarbetarskap och ledarskap

Under produktion

 

Utgångspunkter i våra utvecklingsprogram är dynamiken i organisationen. Inte bara att lära sig ett antal verktyg. Det viktiga med verktygen är de används i rätt kontext dvs i rätt utvecklingsfas. Använder du verktyg utan att fundera över dynamiken i gruppen eller organisationen, finns det en risk att det inte blir bra eller i värsta fall sämre. Verktyg / modeller i kombination med förståelse för gruppens dynamik och organisationens system, ger bäst resultat.

Vi gör teori till praktisk kunskap. Teorin är viktig för att man ska kunna bygga upp en fungerande organisation på längre sikt. Man behöver också veta den del om hur vi människor fungerar och reagerar i organisationer. Hjärnans sätt att tolka information och reagera är ibland förlegad – vi befinner oss ofta inte i en hotsituation på jobbet. Men tar vi tillflykten in i våra försvar. Men lär vi oss att hantera våra reaktioner kan vi utvecklas tillsammans och hantera de svårare faserna i utvecklingen.

Vi skiljer inte på ledarskapsprogram och medarbetarskaps-program. Alla har en roll i ett system och behöver utöva någon form av ledarskap, oavsett om det är över sig själv, andra eller över hela system. I en mogen organisation leder den som har mest kunskap i det som man arbetar med.

En viktig del i våra program är att arbeta med det dynamiska konceptet roll. Rollen är något som du behöver förstå utifrån olika perspektiv. Det handlar om det faktiska förutsättningarna, hur är strukturen uppbyggd, i vilken mognadsfas befinner sig systemet (kulturen) och vad brinner jag för och verkligen vill bidra till. Har jag arbetat med min egen roll – har jag helt andra förutsättningar att kunna använda mig av det mandat som finns i mitt uppdrag. Jag kan ta auktoritet i verksamhetens tjänst.