Utveckla din förmåga att leda och följa

 

Det är svårt att tala om för dig hur du ska leda, det är något du behöver utforma själv utifrån den faktiska situationen och sammanhanget. Ditt ledarskap kommer troligen fungera om du är ärlig mot dig själv, autentisk i möten med andra, arbetar för något du verkligen tror på och är beredd att verka inom strukturen. Ledarskap och följarskap är som två sidor på ett och samma mynt. För att kunna leda behöver du kunna följa andra, genom att ta in och lyssna av det som sker med medarbetare, grupper och de större levande system i organisationer.

Ledarskap handlar om att skapa en struktur för arbetet och få den att fungera. En struktur inom vilken vi kan använda oss av våra olika roller utifrån hur de organiseringsprinciper organisationen är skapad.

Utvecklade grupper och system låta ett ledarskap i en viss diskussion rulla mellan sig. Man låter sig villigt ledas av den som verkar ha har mest kunskap, erfarenhet och förmåga i det ämne som behandlas. Uppgiften, resultatet blir vägledande för arbetet och så även ledarskapet. Man är här trygga med varandra och har utvecklats tillsammans under en tid. Som grupp eller system har man gått igenom en utvecklingsprocess tillsammans.

Att leda i dagens organisationer ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Idag handlar det mer om förmågan att kunna skapa mötesplatser, där människor kan lära av varandra och skapa något nytt. Det handlar inte längre om en position eller att sitta och kunskap. I och med den snabba tekniska utvecklingen, har alla en var tillgång till en mängd information, verktyg och modeller. Hela webben är som en enda enorm vägg fylld med lådor med kunskap som vem som helst kan dra ut och titta i.

För att kunna leda behöver du veta vart du vill komma. ”Om du inte vet vad du ska, spelar det ingen roll vilken väg du väljer” som kaninen säger till Alice i underlandet. Du behöver också kunna skilja på på mål och syfte. Målet är mera av ett verktyg för att förkroppsliga syftet. Arbetar du aktiv med länken mellan målen och syftet skapar du energi och motivation. Vi människor vill vara med och bidra till vad andra behöver och mår bra av. Glömmer du bort syftet och bara leder mot specifika mål finns en risk att du till slut hamnar i en statistikstyrning. Då är det mycket svårt att skapa något större engagemang för uppgiften.

Väljer du, i ditt ledarskap att fokusera på ”roller i systemet” istället för ”vem som bestämmer vad” blir lättare att leda och inte så laddat kring hierarkin och positioner. I stället hjälper du till att utveckla det levande systemet inom organisationen. Var och en har då att förhålla sig till varandra utifrån rollen i ett större system, där alla har sin uppgift. I sin egen roll utövar alla ett ledarskap, oavsett om det är över sig själv eller andra.

När du utövar ledarskap händer något med i relationen mellan dig och de som du leder. Ledarskap aktiverar minnen av våra tidigare ”ledare” som auktoritetsfigurer som föräldrar, lärare eller tränare. Så relationen påverkas alltid känslomässigt av andra som tränger sig in i relationen, döda eller levande. Du gör klokt i att rensa up bland de projektioner eller föreställningar som läggs på dig, men som du inte har så mycket med att göra. Det handlar om andras inre bilder och känslor som aktiveras i er relation.

Ledarskap är ett stort område. Det viktigaste är att du tar tid och reflektera kring din egen roll och vad du vill uppnå. Rollanalysens frågor har hjälpt många ledare och chefer att skapa en grund för sitt uppdrag, men också ingett mod att hantera det mandat som ligger i uppdraget.

Vi arbetar gärna med att utveckla dig i rollen som medarbetare, ledare eller chef.

 


Läs gärna även följande länkar:

Vi utvecklas alltid i ett sammanhang

Rollen som utvecklingskoncept