Vi utvecklas alltid i ett sammanhang

 

Du behöver utveckla dig själv utifrån vad rollen och strukturen kräver. Det är mer spännande än vad det låter. Bra resultat får vi när vi utvecklas tillsammans i grupper och system. Fokus har skiftats från personlig utveckling till utveckling i rollen i sitt sammanhang. Det optimal är att du och organisationen ”brinner” för samma sak. Ofta väljer vi utbildning och arbetsplats utifrån något som vi tror på och gärna vill bidra till. Det skänker oss en djupare tillfredsställelse att göra gott och vara till nytta för andra. Väljer du ett jobb som polis, ger det dig en inre tillfredsställelse att hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer.

 

Så vad kräver sammanhanget och rollen av dig för att få hela system att fungera? Du inser du snabbt vikten av att förstå och tyda dynamiken i en organisation. Vad gäller lärande, är det ofta inte så svårt att lära sig något nytt. Den stora utmaningen är att skapa utrymme för ”det nya” man lärt sig i systemet. Kraften att göra som man alltid kan vara väldigt stark. Levande mänskliga system skapar fasta beteendemönster. Dessa blir snabbt dysfunktionella då utveckling i samhället sker så fort.

 

En stor utmaning är att bryta dessa mönster och arbeta funktionellt mot uppgiften. Det kan vara svårt att gå emot strömmen och krävas mod. Så länge som du tydligt verkar i riktning mot organisationens syfte och undviker ledas av egna behov är det möjligt. Detta förhållningssätt kommer att hålla både dig och arbetet levande.

 

Så låt sammanhanget och rollen avgöra vad du behöver. 

Enklast gör du det genom att fundera på dessa frågor

  • Hur ser sammanhanget ut?
  • Vad ska vi uppnå tillsammans?
  • Vilken är min roll i detta sammanhang?
  • Hur ska jag agera i rollen för att vi ska lyckas?
  • Vad behöver jag bli bättre på utifrån min roll?

 


 

Läs gärna även följande länkar:

Utveckla din förmåga att leda

Rollen som utvecklingskoncept